Què és un purgador i com funciona?

Què és un purgador i com funciona?

En les instal·lacions tèrmiques, a causa de ser circuits en els quals circula un fluid a alta temperatura, és necessari instal·lar un purgador en punts estratègics del sistema. Però, Què són els purgadors? En l’article d’avui tractarem d’esclarir...

Pin It on Pinterest