Com tots sabem, la tecnologia avança amb passes de gegant en tots els àmbits i no podria ser menys en l’àmbit de la calefacció i la climatització.

Ja fa temps que en el mercat de la climatització el concepte de l’aerotèrmia està a l’ordre del dia en noves instal·lacions. Però Com funciona realment l’aerotèrmia?

Funcionament de la aerotèrmia com a font d’energia

L’aerotèrmia està basada en el principi de la termodinàmica: transporta aire calent (energia tèrmica) des d’un sistema a un altre. Mitjançant una bomba de calor, el sistema recupera de l’aire l’energia tèrmica existent i es fa passar per un circuit ple de refrigerant en el qual es produeix un intercanvi de temperatura.

En aquest circuit el refrigerant canvia d’estat gasós a líquid amb l’ajuda d’un compressor. Durant el procés, el gas dona la seva temperatura a l’aire o bé a l’aigua del circuit quan circula dins del bescanviador. Aquest intercanvi serà el responsable de transferir l’energia generada al circuit calent i a l’aigua sanitària.

Existeixen diferents tipus d’ús de bombament per a l’aerotèrmia, sempre dependrà de com és la transferència de calor. Podrem distingir entre 5 tipus de bombament de calor.

 1. Aigua: l’aire que és extret des de l’aire exterior és transferit cap al circuit intern d’aigua i distribuït pel sòl, sostre, radiadors, depenent del sistema de calor que tinguem a casa. 
 2. Aigua – aigua: bomba de calor que intercanvia la calor des de dins i fora usant un circuit d’aigua. 
 3. Aigua – aire: la calor és extreta de l’aigua i transferit mitjançant aire calent com a calor. En sistema de refredament, la calor és transferida cap a fora del circuit d’aigua, produint aire fresc.
 4. Aire – aire: La calor que s’extreu de l’aire és transferit directament cap a l’aire de les habitacions bàsicament seria l’operació convencional de l’aire condicionat.
 5. Geotèrmia: la gran diferència entre la resta de les bombes de calor és que la geotèrmia utilitza el terreny o sòl de la instal·lació per a obtenir aquesta energia de calor.

L’aerotèrmia té múltiples usos des d’habitatges unifamiliars o fins i tot centrals tèrmiques.

Avantatges de l’aerotèrmia com a energia renovable

 • És el sistema més eficient, consum reduït podent portar a més d’un 30% d’estalvi.
 • No serà necessari tenir instal·lació de gas o altres combustibles fòssils.
 • Pot ser utilitzat com a bomba de calor o bé bomba de fred.
 • La inversió pot amortitzar-se en uns 3 o 5 anys depenent del sistema.
 • La mitjana d’emissions d’una bomba de calor és de 71 g de CO2/kWh, mentre que la mitjana d’una caldera de gas natural aquesta entre 215 g/CO2/kWh.

Principals inconvenients de l’aerotèrmia

 • La inversió inicial és una mica cara, però pot ser compensat per l’estalvi energètic.
 • És necessari tenir un espai gran en la part exterior de casa o el pati.
 • En llocs realment freds, a l’hivern la temperatura no supera 0 °C, l’eficiència del sistema pot veure’s afectada.
 • Perquè el sistema d’aerotèrmia sigui totalment eficient es recomana sempre sòl radiant, i en el cas de no tenir sòl radiant s’aconsella radiadors de temperatures baixes.

Amb tot, podem dir que l’aerotèrmia és i serà juntament amb altres tecnologies el futur de la climatització.

Pin It on Pinterest