Bones notícies per a les comunitats de veïns amb calderes comunitàries. Fins ara només els consumidors individuals amb un consum anual inferior als 50.000 quilowatts hora (kWh) podien acollir-se a la tarifa d’últim recurs del gas (TUR). No obstant això, des d’octubre de 2022 i almenys fins a desembre de 2023 les comunitats de veïns també poden sol·licitar la tarifa regulada, la qual cosa pot suposar-los un estalvi de fins al 50% en la factura.

 

Requisits per a canviar-se a la TUR, la tarifa regulada del gas per a comunitats de veïns

Per a poder sol·licitar la TUR veïnal és necessari complir una sèrie de requisits:

 • Realitzar una declaració responsable que la comunitat està al corrent de pagament de les factures de gas amb el proveïdor actual.
 • Tenir instal·lats comptadors o repartidors de consum individuals en cadascun dels domicilis. Aquest punt també pot incloure’s en la declaració responsable. En cas contrari, la comunitat haurà de comprometre’s a tenir-los abans del 30 de setembre de 2023 mitjançant un acord de la junta de propietaris. En cas que resulti tècnicament impossible, caldrà presentar un informe sobre la inviabilitat tècnica per a poder instal·lar-los. Aquest és un requisit clau, perquè si no es compleix la comunitat haurà de retornar el 25% de l’estalvi que hagi obtingut amb la TUR al llarg d’aquest període.
 • Informes de les revisions obligatòries de la caldera i la inspecció d’eficiència energètica amb resultats positius.
 • En el cas de les comunitats amb un consum superior als 50.000.000 kWh anuals, autorització prèvia de la Direcció General de Política Energètica i Mines i declaració responsable que certifiqui que el subministrament es destina a habitatges d’ús residencial.

 

Amb quina companyia contractar la TUR veïnal?

En el cas de les comunitats de veïns és el president de la comunitat de veïns el que ha de realitzar el tràmit de sol·licitar TUR. Però també és possible fer-ho a través d’un assessor energètic.

La pregunta clau és amb quina companyia s’ha de contractar la TUR veïnal. Els consumidors individuals poden triar la companyia amb la qual desitgen contractar la TUR. No obstant això, en el cas de les comunitats el Real Decreto que regula la TUR veïnal estableix que, en el cas que ja tinguin contracte amb una de les proveïdores d’energia que disposen de comercialitzadora d’últim recurs, és obligatori realitzar el contracte amb elles. Són les següents:

 • Naturgy — Comercialitzadora Regulada Gas & Power, S.A.
 • Endesa — Energia XXI Comercialitzadora de Referència, S.L.O.
 • Iberdrola — Curenergía Comercialitzador D’Últim Recurs S.A.O.
 • TotalEnergies — Baser Comercialitzadora De Referència S. a.
 • Altres comercialitzadores connectades a una distribuïdora del grup Nedgia —Comercialitzadora Regulada Gas & Power S. a.

Les comunitats de propietaris amb caldera comunitària que actualment no treballin amb cap d’aquestes empreses energètiques han de fer la sol·licitud en la comercialitzadora de TUR que tingui una major quota de mercat de la seva comunitat autònoma:

 • Comercialitzadora Regulada Gas & Power S.A.: Andalusia, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid, Navarra, Galícia i La Rioja.
 • Energía XXI Comercialitzadora De Referència S.L.U.: Aragó, Balears, Canàries i Extremadura.
 • Baser Comercialitzadora De Referència S.A.: Astúries, Cantàbria, Múrcia i País Basc.

Pin It on Pinterest