Inici / Serveis / Aplicacions hidràuliques

APLICACIONS HIDRÀULIQUES

Un servei adequat

a les teves necessitats i a les de la teva empresa

Tots els serveis a la teva disposició

Tecnigrado amb l’afany d’atenció i veure’s relacionat amb els serveis que prestem, l’any 1998 va absorbir l’empresa RICSAN, amb més de 20 anys d’experiència en el sector, ampliant al seu torn el equip tècnic i humà per a atendre treballs de reparació i manteniment en grups de pressió d’aigua.

L’objectiu principal, és oferir als nostres clients un servei adequat a les seves necessitats i a les de la teva empresa, podent tractar bombes de buidatge, contra incendis, grups de pressió, equips de cloració, etc. Així poder realitzar un subministrament i tractament d’aigua, drenatge, augment de pressió, aigües residuals, etc.

Grups de pressió

Els grups de pressió són equips dissenyats per subministrar aigua a pressió, segons les necessitats de cada instal·lació, ja sigui un bloc d’habitatges, edificis comercials, oficines, hotels, regs, zones esportives, etc. En Tecnigrado, treballem sota les recomanacions de fabricant corresponent, els quals recomanen per a un bon manteniment d’aquests equips, les següents comprovacions periòdiques.

  • Comprovació de la bomba i seguretats
  • Comprovació pressió aire del calderí
  • Comprovació de consum elèctric de l’motor
  • Comprovació i posada a punt
  • Comprovació de cabal i pressió

Equips de tractament i cloració

La cloració és el mètode més habitual per potabilitzar l’aigua, a partir de determinades concentracions de clor lliure. El procediment a seguir més habitual consisteix en un sistema automàtic de dosificació, mesurament i control de clor lliure en un dipòsit de tractament, mitjançant recirculació de la mateixa.

La cloració exerceix una funció extraordinària al protegir els sistemes de proveïment d’aigua potable de les malalties infeccioses. Si complementem aquest procés amb el sistema de filtrat els resultats obtinguts són encara molt millors; segons l’Organització Mundial de la Salut, la desinfecció de piscines i de xarxes d’aigua per a consum públic amb clor és la millor garantia d’una aigua microbiològicament segura.

A Tecnigrado, hem realitzat projectes per potabilitzar l’aigua mitjançant sistemes automàtics de cloració, estudiant cada cas en concret.

Bombes de buidatge

Les bombes de buidatge són idònies per exhauriment de filtracions en cellers, garatges, soterranis, buidatge de piscines, etc. Estan dissenyades específicament per a l’evacuació d’aigües carregades que continguin gasos o bé sòlids tous en suspensió. Ideals per al seu ús en fosses sèptiques, indústries, hospitals, etc.


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

TECNIGRADO S.L. comunicación utiliza cookies propias y de terceros para garantizar el buen funcionamiento de la web, recoger información sobre su uso, personalizar tu navegación. Pulsa “Aceptar” si aceptas todas las cookies.

También puedes configurar o rechazar las cookies clicando en CONFIGURAR
u obtener más información en nuestra POLÍTICA DE COOKIES.

Pin It on Pinterest