El passat 2 de gener va entrar en vigor el nou Real Decreto para la Prevención y Control de la Legionelosi (RD.487/2022 del 21 de juny), que deroga l’antic Reial decret (RD 865/2003) que s’aplicava fins ara.

Amb ell s’introdueixen actualitzacions i novetats que has de conèixer si ets el responsable d’un establiment d’hostaleria, un centre sanitari, una piscina, un hotel o qualsevol altra instal·lació pública amb sistemes de distribució d’aigua sanitària o equips de refredament d’aigua evaporatius. Perquè aquest Reial decret regula entre altres coses el règim de responsabilitats dels titulars de les instal·lacions.

En aquest article t’expliquem els canvis principals.

 

Nous requisits legals en la prevenció i control de la Legionel·la

El nou decret actualitza els procediments, contempla els avanços tècnics dels últims anys, augmenta el nivell de control i millora la traçabilitat de la presa de mostres i les anàlisis i determinacions. Però potser la novetat més rellevant és l’obligatorietat d’instaurar un Pla de Prevenció i Control de Legionel·la (PPCL) i la instauració d’un Pla Sanitari enfront de Legionel·la (PSL) opcional.

Pla de Prevenció i Control de Legionel·la (PPCL)

Les persones titulars de les instal·lacions estan obligades a realitzar un Pla de Prevenció i Control de Legionel·la (PPCL), en el qual s’inclouran:

  • Una descripció detallada de la instal·lació i un diagnòstic inicial.
  • Una descripció de programa de manteniment i revisió d’instal·lacions i equips.
  • Documentació i registres que reflecteixin les activitats i controls establerts en els programes.

Aquest pla haurà de ser revisat de manera periòdica i s’actualitzarà com a resultat de les revisions o avaluacions efectuades. Els professionals de Tecnigrado especialistes en legionel·losis poden acompanyar-te en tot aquest procés.

Pla Sanitari enfront de la Legionel·la (PSL)

El Pla de Prevenció i Control de Legionel·la (PPCL) podrà ser completat amb un Pla Sanitari enfront de la Legionel·la (PSL) de caràcter opcional, encara que es recomana la seva implantació en instal·lacions prioritàries com a centres sanitaris, sociosanitaris i penitenciaris.

El PSL es basa en l’avaluació del risc i segueix les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), adaptant-se a les particularitats i característiques de cada instal·lació. En ell hauran de constar:

  • Una avaluació de risc.
  • Les mesures de control i verificació.
  • Gestió i comunicació.
  • L’avaluació contínua del PSL.

Legionel·losi

La Legionel·la és el bacteri que provoca la legionel·losi, una malaltia respiratòria bacteriana d’origen ambiental potencialment greu.

Aquest bacteri és capaç de sobreviure en un ampli interval de condicions fisicoquímiques i el seu nínxol ecològic natural són les aigües superficials, com a llacs, rius, estanys o fins i tot l’aigua de mar. Des d’aquests reservoris naturals, el bacteri pot colonitzar la xarxa de distribució d’aigua i des d’ella arribar als sistemes d’aigua sanitària o altres sistemes com les torres de refrigeració.

Les variacions de la temperatura de l’aigua, l’estancament, la presència de biofilms, les incrustacions calcàries, la corrosió o els precipitats minerals són factors que propicien la proliferació de legionel·la.

Pin It on Pinterest