Estalviar energia en una comunitat de veïns

Estalviar energia en una comunitat de veïns

A Espanya, l’ús d’energia en els habitatges suposa més del 15% del total del consum de recursos energètics per darrere del transport i la indústria. La repercussió d’emissions de CO2 a l’atmosfera és molt elevada a causa de la fabricació de...
Acreditació per manipular gasos fluorats

Acreditació per manipular gasos fluorats

Després de l’aparició i aplicació de la normativa per manipular gasos fluorats, totes aquelles empreses que instal·lin equips de climatització que exigeixin la seva manipulació hauran d’estar certificades per indústria i tot el personal que instal·li,...
Adequació i legalització de sales tèrmiques RITE

Adequació i legalització de sales tèrmiques RITE

Legalitza les teves instal·lacions. El vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE) estableix les exigències que han de complir les instal·lacions destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene mitjançant les instal·lacions de...

Pin It on Pinterest