Problemes freqüents en el circuit de calefacció

Problemes freqüents en el circuit de calefacció

Existeixen moment en els quals notem sons/sorolls rars en el circuit de calefacció, sobretot quan és encès per primera vegada després de mesos d’aturada, o bé notem que unes certes parts dels emissors queden freds. Aquests problemes poden venir per la presència...

Pin It on Pinterest