Què és un purgador i com funciona?

Què és un purgador i com funciona?

En les instal·lacions tèrmiques, a causa de ser circuits en els quals circula un fluid a alta temperatura, és necessari instal·lar un purgador en punts estratègics del sistema. Però, Què són els purgadors? En l’article d’avui tractarem d’esclarir...
Què és un purgador i com funciona?

Quines bombes utilitzem en un sistema de calefacció?

Abans d’endinsar-nos en definicions tècniques, ens agradaria que avui i per uns instants féssiu una miqueta de reculada històrica per a saber quan va ser la primera aparició històrica d’una bomba. Una bomba és una maquinaria que, per mitjà d’energia...

Pin It on Pinterest