12 des

La caldera Ariston amb major connectivitat

La caldera Ariston amb major connectivitat

Disseny i construcció de les calderes Alteas

Les calderes de condensació ALTEAS ONE NET. són calderes amb una alta eficiència energètica, a causa del Ignition System. Consisteix en un sistema que aprofita la calor que prové de la combustió, transformant-lo en energia. Això fa que necessiti menys combustible per a generar calor per a la calefacció o per a l’aigua calenta. A més, és possible adaptar la caldera a la mena de gas que s’utilitzi, ja sigui Gas Natural o bé Propà.
Disposa de diferents opcions, les quals permeten gestionar el consum emprat de forma més eficient, a causa dels nous components com el bescanviador de calor XtraTech, sent aquest el cor de la gamma, aportant millor circulació, més rendiment i menor risc d’obstrucció. O bé la sonda ambient modulant CUBE.
El disseny actual de Alteas One Net, es basa en línies innovadores, amb nous materials, estructura compacta i amb un accés fàcil fins i tot sent de grandària compacta. Incorpora una pantalla tàctil que permet amb major facilitat administrar les temperatures. D’altra banda, el panell frontal de vidre temperat és resistent a les esgarrapades i de fàcil neteja.

Qualitat i funcionalitat de la caldera Alteas

Tots els components han estat desenvolupats per a garantir rendiments de llarga durada i alta eficiència en condicions extremes. En conjunt a les modificacions realitzades a la caldera Alteas, actualment disposa del nou sistema de connectivitat ARISTON NET (APP). El qual és compatible mitjançant control de veu via Google Assistant i Amazon Alexa. Ariston Net, perite controlar i programar totes les opcions que té la caldera des del mòbil.
És una manera de controlar la caldera estiguis on estiguis, tenint l’oportunitat d’ajustar paràmetres com la temperatura o l’aigua calenta que un desitja abans d’arribar a casa.
Aquesta aplicació proporciona una estimació del consum energètic, partint així, que el consumidor optimitzi les despeses, i poder fer una gestió responsable amb el medi ambient i al seu torn estalviar en la factura de Gas Natural o Propà.

Comparte
28 nov

Radiadors de baixa temperatura d’impulsió

La aerotermia és la nova tecnologia com a mètode de calefacció en habitatges. La qual pot ser utilitzada per a sòls radiants.

La aerotermia només és capaç d’escalfar l’aigua circulant a una temperatura entre 55 °C – 66ªc, sent incompatible amb les instal·lacions antigues de radiadors convencionals.

No obstant això, seria possible utilitzar radiadors convencionals, però seria necessari una quantitat elevada d’elements del radiador. Sent impossible la instal·lació en espais reduïts.

Per això, els radiadors de baixa temperatura combinen molt bé amb la aerotermia. Tot això és gràcies al disseny i funcionament d’aquests radiadors. La diferència entre un radiador convencional i un de baixa temperatura és la circulació d’aigua per l’interior, generant així un augment tèrmic (Temperatura) del radiador, emetent així l’energia generada cap a l’espai habitat.

També s’ha de tenir en compte el disseny intern, que és diferent al d’un radiador convencional.

L’interior del radiador és diferent, compta amb una bateria d’intercanvi cobri/ alumini, i en el seu exterior estan recoberts amb xapa plana. Amb aquest disseny s’aconsegueix escalfar aire circulant a la bateria i expulsar-lo per la part superior del radiador.

Com a resultat tenint una convecció gairebé del 100% respecte a un radiador convencional.

Comparte
24 oct

Ariston i la nova gamma de termos híbrids Classe A.

Ariston, experts mundials en solucions de calefacció i aigua calenta sanitària, treuen al mercat una nova gamma de termos híbrids de Classe A que ofereix la màxima eficiència energètica a més d’un gran estalvi.
Aquesta gamma de termos híbrids combina de manera eficient la resistència elèctrica i la aerotèrmia, adaptant-se a les necessitats dels seus clients i garantint estalvis de més del 50% comparant amb un termo elèctric convencional.

 

Alt rendiment energètic, baix nivell de consum i emissions nocives. Classe energètica A.

 

La resistència elèctrica esmaltada antisoroll i anticorrosiva d’aquests productes híbrids contribueix a la producció d’aigua en un curt període de temps. A més, el procés d’aerotèrmia, garanteix la màxima eficiència gràcies a la transferència de la calor de l’aire a l’aigua mitjançant un cicle termodinàmic.

 

Gràcies a la tecnologia intel·ligent d’aquesta gamma híbrida, l’usuari pot fàcilment controlar i gestionar tota la informació del termo des de l’App amb una simple connexió Wifi.

 

 

I-Memory, un programari innovador que s’administra de forma eficient la tecnologia híbrida.

 

El nou programari i-Memory instal·lat al termo, és capaç de memoritzar els hàbits de l’usuari i adminsitrar, de manera eficient, la tecnologia híbrida que ofereix aquesta gamma de termos.

D’aquesta manera, el mateix termo regula i tria l’opció més convenient entre l’ús de l’aire i l’electricitat.

Després d’una primera fase d’aprenentatge, i-Memory pot autoprogramar la disponibilitat i la temperatura de l’aigua per satisfer les necessitats del client, estalviant temps i energia.

 

Un disseny elegant i funcional.

Disseny d’estil italià funcional i intuïtiu amb una interfície avançada d’alta tecnologia amb connexions hidràuliques ocultes en l’estructura del producte.

Materials resistents amb la qualitat i la confiança i la garantia de la marca Ariston.

 

Tecnigrado, distribuïdor de la marca Ariston ofereix, a més de tots els avantatges de la tecnologia híbrida en calefacció i aigua calenta sanitària, un manteniment fiable i de qualitat gràcies a un equip de professionals amb experiència demostrable.

 

Font: Ariston

Comparte
26 set

Les torres de refrigeració, equips completament segurs contra la legionel·la

Informes recents conclouen que no hi ha una vinculació directa entre el nombre de torres de refrigeració i condensadors evaporatius a Espanya i el nombre de casos declarats de la Malaltia del Legionari. L’exhaustiu manteniment de les instal·lacions, així com la introducció de nombroses millores tècniques en aquests equips, garanteixen la seguretat d’aquests.

Les torres de refrigeració i els condensadors evaporatius no són el principal problema de la legionel·la a Espanya, no existint una relació directa entre aquestes instal·lacions i el nombre de casos declarats de la malaltia. Aquesta és la principal conclusió que es desprèn de l’informe “Malaltia del Legionari i Torres de Refrigeració i Condensadors Evaporatius a Espanya”, elaborat per doctor Juan Ángel Ferrer, de l’Àrea de Prevenció de Legionel·la de Microservices, amb la col·laboració del Grup de Refrigeració Evaporativa de AEFYT,

D’altra banda, el fet que, al llarg dels últims anys, no s’hagi establert cap relació entre els brots de legionel·la registrats al nostre país i les torres de refrigeració i els equips de condensació evaporativa, ve a confirmar les conclusions de l’informe. 2018 ha estat el tercer any consecutiu en el qual les inspeccions dutes a terme per les autoritats sanitàries en les instal·lacions de risc pròximes als llocs en els quals s’han produït aquests brots i les recerques de caràcter ambiental i epidemiològic efectuades han posat de manifest la no existència d’una vinculació entre els focus i aquests equips.

La refrigeració evaporativa és una tecnologia segura, eficient i econòmicament viable, per la qual cosa afavorir el seu ús és tasca de tots i per a això resulta imprescindible realitzar un manteniment de les instal·lacions per a evitar el desenvolupament de malalties com la legionel·la.

Des de Tecnigrado realitzem aquest tipus de serveis de prevenció i manteniment.

Comparte
12 set

Què és una torre de refrigeració o refredament?

Les torres de refrigeració o torres de refredament d’aigua són equips que basen el seu funcionament en el principi del refredament evaporatiu, que s’aplica en la indústria des de fa més de 100 anys. El refredament evaporatiu és un procés natural que utilitza l’aigua com a refrigerant i que s’aplica per a transmetre a l’atmosfera la calor excedent de diferents processos i màquines tèrmiques.

A grans trets, els equips de refredament evaporatiu, com les torres de refrigeració, incorporen: una superfície d’intercanvi de calor i massa humitejada mitjançant un dispositiu de distribució d’aigua, un sistema de ventilació (natural o forçada) encarregat d’afavorir i, si escau, forçar el pas de l’aire ambient a través del farciment d’intercanvi de calor i massa, i diferents components auxiliars tals com una bassa col·lectora d’aigua, bomba de recirculació, separadors de gotes i instruments de control.

Com funciona una torre de refrigeració?

El funcionament d’una torre de refrigeració es basa en els principis de la refrigeració evaporativa:

Les torres de refrigeració refreden l’aigua calenta polvoritzant-la en forma de pluja de gotes que cauen en un entramat o farcit bescanviador (un conjunt de fines làmines de PVC col·locades de forma específica) on es refrigeren per mitjà d’un corrent d’aire, que flueix en sentit contrari, caient l’aigua ja refrigerada a un dipòsit que la recull i que, si escau serà distribuïda per un circuit.

L’aire entra per les obertures inferiors que es troben per sobre del dipòsit d’aigua i travessa la torre de baix a a dalt. Aquesta entrada d’aire pot produir-se de forma natural a les torres de tir natural o de forma forçada a través de ventiladors estratègicament col·locats, tal com explicarem més endavant quan parlem dels tipus de torres que existeixen.

La transferència de calor es produeix quan l’aigua (a major temperatura) i l’aire (a menor temperatura) conflueixen en el farciment de la torre, en el qual té lloc l’intercanvi tèrmic entre els dos fluídos. Aquest farciment té la finalitat d’augmentar la superfície i el temps de contacte entre l’aire i l’aigua fomentant l’eficiència del refredat. En evaporar-se, l’aigua pren la calor que necessita de la resta de l’aigua circulant, refredant-la.

En aquest procés s’evapora aproximadament un 1% del cabal total d’aigua per cada 7 °C de refrigeració. Aquest aigua que sali de la torre evaporada és filtrada a través de l’anomenat “separador de gotes”. Aquest és un dels elements més importants per a la seguretat d’una torre de refrigeració, ja que evita el risc que aigua contaminada pel bacteri Legionel·la surti lliurement a l’exterior. Aquest element, que compta amb pèrdues inferiors al 0.002%, redueix de manera eficient l’expulsió d’aigua a l’atmosfera tal com dicta la norma UNEIX 100030/2017. Segons aquesta norma i per seguretat, els separadors de gotes han de ser substituïts cada 10 anys.

La resta de l’aigua refrigerada es diposita en una bassa que l’envia a un circuit que emprarà aquest aigua refrigerada en diferents aplicacions (climatització, unitats de tractament d’aire, processos industrials, etc.)

En Tecnigrado realitzem manteniments de prevenció de legionel·losi en aquest tipus d’instal·lacions. Si necessites més informació pots posar-te en contacte amb nosaltres.

Comparte
01 ago

Els gasos refrigerants substituts: evolució i futur

Quines són les tendències dels gasos refrigerants? Quins tipus de gasos refrigerants que s’estan utilitzant avui dia en el sector de la refrigeració? Quins seran els nous gasos refrigerants substituts que s’usaran en el futur per a donar compliment als compromisos mediambientals?

Són algunes de les preguntes que llança el mercat a l’aire cada vegada que es repassa la situació actual i el futur de la refrigeració respecte a la incursió en el sector de tipus de gasos refrigerants que hauran d’utilitzar-se progressivament complint el phasedown que dicta la normativa europea F-Gas 517/2014.

Aquesta normativa, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015, planteja la progressiva reducció d’emissions mitjançant el control d’ús dels gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, substituint-se per un altre tipus de gasos de menor PCA (Potencial d’Escalfament Atmosfèric) -en anglès, GWP- abans de 2030.

A nivell nacional, va ser l’aplicació de l’Impost sobre els gasos fluorats (article 5 de la Llei 16/2013), en vigor des de l’1 de gener de 2014, la que va urgir a buscar alternatives al sector.

Els professionals del sector coincideixen a definir el moment actual respecte a la situació dels refrigerants com un moment de “incertesa”.

En el futur (cada vegada més pròxim), les solucions passaran per trobar sinergies entre tecnologies. No hi haurà una solució única com fins ara, on per a cada tipus d’instal·lació s’utilitzava un refrigerant”, afirmava Jose Fernández Seara, membre del Comitè Tècnic de Atecyr i Catedràtic de la Universitat de Vigo. “Per a una mateixa problemàtica hi haurà solucions diferents combinant diferents tipus d’instal·lacions i els seus components, amb diferents tipus de refrigerants”.

Per a poder explicar això, l’empresa calor i frio ha dissenyat la següent infografia per a ajudar els professionals a entendre l’evolució dels refrigerants, conèixer el calendari de prohibicions segons nivell de PCA dels gasos i finalment, donar unes pinzellades sobre els refrigerants substituts que planteja i està experimentant ja el mercat.

Evolucion-futuro-gases-refrigerantes-500

Font: Caloryfrio.com

Comparte
18 jul

Claus per al nou decret d’autoconsum fotovoltaic

El Consell de Ministres va aprovar a l’abril de 2019, el Reial decret pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum a Espanya. L’RD 244/2019 habilita la figura de l’autoconsum col·lectiu que es fomentarà en les comunitats de propietaris o en polígons industrials. Amb aquesta nova normativa es busca reduir els tràmits administratius, especialment en el cas dels petits autoconsumidores, i estableix un mecanisme simplificat de compensació de l’energia autoproducida i no consumida.

Les principals novetats d’aquesta llei són que s’eximeix del contracte de serveis auxiliars a un notable nombre d’instal·lacions i que s’estableixen terminis de resposta per a la correcta inscripció i informació, tant a distribuïdores com a CC.AA. L’objectiu és fomentar l’activitat econòmica i l’ocupació local, pel seu caràcter distribuït afavorint a l’electrificació de l’economia i permetent a Espanya complir amb les seves obligacions en matèria de lluita contra el canvi climàtic. A més s’oferirà una alternativa als ciutadans, que pot ser més avantatjosa econòmicament que el consum d’energia tradicional i permetrà l’entrada de la pròpia ciutadania, en el sistema elèctric.

El Reial decret classifica i defineix les diferents classes d’autoconsum inclosa l’autoconsum col·lectiu, opció que no existia anteriorment. Amb la nova norma, es permet que diversos consumidors puguin associar-se a una mateixa planta de generació, fet que impulsarà l’autoconsum en comunitats de propietaris o entre empreses o indústries situades en una mateixa localització. A més, es defineix el concepte de «instal·lació de producció pròxima a les de consum i associada a aquestes». Amb aquesta figura, es permet realitzar l’autoconsum tant amb instal·lacions de generació situades en el mateix habitatge -únic possibilitat contemplada fins avui-, com en unes altres que estiguin situades en les proximitats. Així, per exemple, es podran instal·lar plaques fotovoltaiques en edificis contigus que tinguin millor orientació, sempre que hi hagi acord entre les parts.

Vols conèixer més sobre la nova normativa?  Pots llegir l’article complet en el blog del nostre col·laborador Salvador Escoda.

Comparte
13 jun

Comptadors individuals de calefacció central: reptes per al futur

La comptabilització individual de calefacció d’en edificis dotats de calderes centralitzades, és possiblement la iniciativa d’eficiència energètica més rendible de quantes existeixen, considerant l’enorme potencial d’estalvi i l’escassa inversió necessària per a l’usuari final. A Espanya, 1.2 milions d’habitatges podran estalviar una mitjana del 20% en la seva despesa en calefacció, uns 210 €/any per habitatge, la qual cosa suposa per al país un reducció d’emissions d’1 milió de tCO2 anuals, i la creació de 3.000 llocs de treball estables.

Encara que l’assumpte està en primera línia d’actualitat en el sector, des de 2012, any en què es va publicar la Directiva d’Eficiència Energètica 27/2012/UE (DEE), encara cal posar llum sobre els importants reptes que aquest assumpte té per al futur.Algunos retos de los contadores individuales de calefacción central.

Estem preparats per a adoptar la (pròxima) publicació de la nova Directiva d’Eficiència Energètica?

La nova Directiva d’eficiència energètica aporta qüestions rellevants tals com:

  • Aclareix i reafirma la necessitat de la comptabilització individual de calefacció i ACS, amb apartats específics a aquesta qüestió
  • Obliga al fet que tots els dispositius de mesurament (comptadors d’aigua o calefacció, repartidors de costos) s’instal·lin amb lectura remota abans de 2020
  • Regula la informació dels seus consums que ha d’estar disponible a l’usuari final, així com el mitjà (internet, etc.) a utilitzar i la seva freqüència
  • Interoperabilitat entre els sistemes de comunicació i obtenció de dades

Caldrà instal·lar repartidors de costos en 9 milions de radiadors

Estem els agents del mercat (instal·ladors, fabricants, etc.) prou formats i conscients que la qualitat en el producte, la instal·lació i el servei són essencials per a l’èxit d’aquesta iniciativa? Necessitem saber contestar a les següents preguntes:

  • Com pot un edifici comprovar que la seva instal·lació i servei són correcte.
  • Quins són els mínims estàndards de qualitat segons la norma AENOR

Ens atrevirem a aprofitar l’oportunitat per a optimitzar l’eficiència dels sistemes centralitzats de calefacció?

La comptabilització individual de la calefacció, juntament amb la instal·lació de vàlvules termostatiques, és una oportunitat inigualable per a optimitzar l’equilibrat hidràulic, el confort dels veïns, i l’eficiència energètica de les instal·lacions. L’esperada transposició a la nostra legislació: l’RD de comptabilització de consums, llums i ombres. La redacció de l’esborrany d’RD llança reptes per al funcionament del mercat que hem de tenir en compte:

  • No contempla les vàlvules termostatiques (encara que sembla que els últims esborranys les tornen a incloure)
  • Facilita el “mercadeig” d’exempcions, de manera que qualsevol edifici que no vulgui instal·lar, saltant-se l’obligació, segur que trobarà algú que li pugui fer “exempt” tal com ha succeït a Itàlia
  • Fa un mercat totalment rígid, sense flexibilitat, sense possibilitat d’opcions importants per a l’usuari final, com la possibilitat de lloguer dels dispositius de mesurament, alguna cosa que faria un mercat pràcticament impossible en el seu funcionament.

Finalment una reflexió addicional, en forma de repte per al legislador. El nou bo tèrmic: no s’ha perdut una oportunitat per a l’estalvi? El bo tèrmic, atorgat amb xec, no inventiva l’estalvi, perquè es dóna per igual a diferents tecnologies, més o menys contaminants, s’atorga independentment del consum, d’igual manera a famílies que consumeixin més o menys, i fins i tot es dóna de forma independent de la despesa en calefacció (les famílies no el percebran com un estalvi en calefacció sinó com una ajuda dinerària). No hauria estat millor lligar aquest bo a un percentatge de consum en calefacció, com l’elèctric, i així incentivar l’estalvi? Clar, per a a fer-ho, abans cal mesurar els consums, i en això estem molt per darrere d’on hauríem d’estar.

Amb tot, malgrat els retards en la publicació de la transposició de la Directiva, des de 2012 a Espanya s’han instal·lat aproximadament 150.000 habitatges amb repartidors de costos de calefacció, amb casos d’èxit molt rellevants (i també amb algunes ombres de les quals hem après), en un mercat donat suport per les grans ESCOs i les grans companyies energètiques, i que per tant té tots els vímets per a ser un èxit al nostre país.

 

 

Font: ista.com

Comparte
30 mai

Genus Premium Net: la caldera conectada via smartphone

Genius Premium Net triada producte de l’any 2017 a Itàlia

 És l’objectiu aconseguit per Genus Premium Net, un dels productes estrella d’Ariston pel que fa a sistemes de calefacció mitjançant condensació de nova generació. Ha estat el resultat de la recerca de mercat duta a terme pel prestigiós ens IRI a més de 12.000 consumidors. Un premi que certifica la voluntat d’Ariston per continuar innovant i ens estimula a invertir cada vegada més en recerca i desenvolupament.

Genus Premium Net és la solució top de la gamma Ariston amb servei de connectivitat Ariston Net que permet a l’usuari, en qualsevol moment i estigui on estigui, gestionar gràcies a una aplicació la temperatura de la seva llar, i a més, disposar d’un Centre d’Assistència tècnica llest a intervenir per control remot.

Con Genus Premium Net también existe la posibilidad de eliminar tiempos de espera innecesarios para calentar la casa y comprobar constantemente las configuraciones de la caldera para evitar el despilfarro de energía. Todo con un simple toque en el dispositivo móvil o directamente desde el sitio web. Además, la aplicación te permite establecer un programa diario y semanal para la calefacción, tener bajo control el consumo a través de pantallas específicas y disponer del historial de las actividades llevadas a cabo.

Además, Genus Premium Net  es capaz de regularse a sí misma de acuerdo con las variaciones de la temperatura externa e interna, para reducir el encendido y apagado de los ciclos, para tener la temperatura del agua caliente sanitaria constante, incluso en caso de pequeñas extracciones, garantizando siempre la máxima eficiencia. Precisamente gracias a estos puntos fuertes la caldera ofrece al usuario la posibilidad de beneficiarse de un ahorro de energía de hasta 500 € ** en comparación con una caldera convencional.

La aplicación Ariston Net se puede descargar de forma gratuita en los teléfonos inteligentes (iOS y Android) y también es compatible con todas las calderas de condensación Ariston fabricadas a partir de 2006.

Comparte
13 des

Tot el que has de saber sobre el manteniment de la caldera

La caldera és un dels equips més importants del nostre domicili. I igual que altres electrodomèstics, necessita un manteniment. Quins són els terminis entre revisió i revisió? Són totalment necessàries? Els fa el fabricant o puc encarregar-la a un particular de confiança? I, lògicament, quant ens va a costar? Aquest tipus de preguntes ens assalten sempre quan pensem en el manteniment d’una caldera. Però la veritat és que són qüestions que hem de tenir molt en compte, ja que realitzar un correcte manteniment de les calderes és essencial.

És important, entendre que, dins de l’àmbit del manteniment de la caldera de gas, existeixen els conceptes d’inspecció i de revisió, que no són el mateix. A continuació, parlarem dels dos.

Inspecció del gas

Què és i qui la fa?

La inspecció del gas que utilitza la caldera suposa que un professional de la distribuïdora que tinguem contractada revisi íntegrament el bon funcionament de la instal·lació del gas. En aquesta inspecció es revisaran aspectes com l’estanqueïtat, l’estat de conservació del comptador o l’estat i vigència de les canonades, claus i gomes. Per tant, són comprovacions de la instal·lació de gas íntegrament, que s’han de fer per normativa, i estan gestionades per l’administració competent.

Com les encarregades de fer les inspeccions són les companyies de gas, aquestes contactaran amb el client per correu ordinari o mitjançant la col·locació de cartells en forma d’avís en la comunitat amb almenys 5 dies d’antelació per donar notícia de la seva realització. Si el client preveu no estar a casa la data seleccionada per la distribuïdora, pot sol·licitar un altre dia per efectuar la inspecció. I, encara que no sigui el més comú, també es pot realitzar la inspecció amb una companyia que no sigui la contractada.

Preu i pagament

Per efectuar el pagament de les inspeccions és important assenyalar que es cobren dos conceptes diferents. D’una banda, les despeses de gestió de la distribuïdora, que sempre cal abonar-los, i per un altre la inspecció en si mateixa.

Si optem per la nostra pròpia empresa particular, l’import serà el que acordem amb ella. Si, en canvi, ens decantem per l’opció de la distribuïdora de gas natural, el preu és el que estipula cada comunitat autònoma. També és important recordar que, en les instal·lacions compartides per tota una comunitat de veïns, cal afegir el cost de la inspecció comuna el que farà més cara la factura.

El pagament es realitza en la factura de gas de la distribuïdora que tinguem contractat. De fet, encara que hàgim contractat una empresa diferent, el pagament l’hi passarà a la comercialitzadora. És important saber que mai hem de pagar directament al tècnic que venja a la nostra casa en la inspecció periòdica del gas.

Periodicitat

Les inspeccions de gas ordinàries es realitzen aproximadament cada 4 o 5 anys que varien segons el tipus de gas i la comunitat.

Revisió de la caldera de gas

Què és i qui la fa?

En canvi, la revisió de la caldera del gas és un procediment diferent, i varia en funció de les característiques específiques de cada equip. Les revisions també s’han de realitzar per normativa, ja que s’encarreguen de comprovar el bon funcionament de la caldera en si. La forma correcta de realitzar-les és sempre la que marca el fabricant en el seu manual de manteniment. encara que hi ha més opcions, com contractar tècnics particulars homologats o, fins i tot, les pròpies distribuïdores que, en ocasions, també proporcionen aquest servei.

En la revisió, la finalitat és constatar el funcionament correcte de la caldera. D’aquesta manera, ens assegurarem que és eficient, segura i la seva vida útil serà llarga. El recomanable és sempre contactar amb el Servei Tècnic Oficial del fabricador. D’aquesta manera ens podran assessorar directament, ja que són els que més coneixen les peculiaritats tècniques dels seus aparells i solen conèixer els problemes més típics que puguin donar-se i les seves solucions. A més, són els que ens asseguren els recanvis originals de la caldera en cas de ser necessària una reparació.

Quan les instal·lacions siguin de més de 70 kW, s’ha de tenir un contracte de manteniment amb una empresa que durà a terme les revisions amb la periodicitat que estableix la normativa vigent i que és diferent a la de les instal·lacions domèstiques individuals.

Preu i pagament

El preu pot variar en funció del contracte que vulguem realitzar, i també d’amb qui ho realitzem (Servei Tècnic Oficial, particular o distribuïdora. També hem d’esmentar que, moltes vegades, les marques dels fabricants proporcionen revisió sense cost algun als clients que contracten el servei de manteniment anual que a més inclou la reparació d’avaries.

Si estas interessat a realitzar el manteniment de la teva caldera de gas o de gasoil, contacta amb nosaltres i t’informarem.

 

Vols seguir llegint notícies? Visita nostre blog.

Comparte

© 2020 Tecnigrado. Creat per BCM Marketing


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Benvingut/da a la informació bàsica sobre galetes de la pàgina web responsabilitat de: TECNIGRADO S.L.
Una cookie o galeta informàtica és un petit arxiu d’informació que es guarda al teu ordinador, “smartphone” o tauleta cada vegada que visites la nostra pàgina web. Algunes cookies poden ser nostres i altres pertanyen a empreses externes que presten serveis per a la nostra pàgina web.
Les cookies poden ser de varis tipus: les cookies tècniques són necessàries per a que la nostra pàgina web pugui funcionar, no necessiten de la teva autorització i són les úniques que tenim activades per defecte. La resta de cookies serveixen per a millorar la nostra pàgina web, per a personalitzar-la en base a les teves preferències, o per a mostrar-te publicitat ajustada a les teves cerques, gustos o interessos personals. Pots acceptar totes aquestes cookies prement el botó ACCEPTAR o configurar-les o rebutjar el seu ús fent clic a l’apartat CONFIGURACIÓ DE COOKIES.
Si vols més informació, consulta la POLÍTICA DE COOKIES de la nostra pàgina web.