Inicio/Nota legal

 Nota legal

1. EL PORTAL TECNIGRADO

1.1A través de la direcció URL ww.tecnigado.com es facilita als visitants i usuaris d’aquest, l’accés a una àmplia gamma de productes, serveis i continguts relacionats amb el subministrament i consum d’energia i d’equipament i assistència en la llar.

1.2 Les dades identificatives del responsable del Portal són els que figuren a continuació:

TECNIGRADO, S.L.
Arquimedes 45-47
08030 Barcelona
C.I.F. B 59914598

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 00.000, foli 000, fulla B-00.000, inscripció 00.

 

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL PORTAL

L’accés al Portal comporta la prèvia lectura i acceptació pels Usuaris de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús. Mitjançant l’accés i utilització del Portal s’entendrà que l’Usuari manifesta el seu acord, de manera expressa, plena i sense reserves, al contingut de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals en la seva versió publicada al Portal en el moment de l’accés. Si l’Usuari no estigués d’acord amb el contingut de les presents Condicions Generals, haurà d’abstenir-se d’accedir en el Portal i d’operar a través d’aquest. El Portal es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals advertint d’això als Usuaris mitjançant els corresponents avisos en el Portal, a fi que els usuaris puguin prendre coneixement del seu contingut des del primer moment.

La contractació i/o ús de determinats Serveis pot requerir la identificació de l’Usuari al Portal i la prèvia acceptació de determinades condicions particulars que vénen a desenvolupar, complementar i/o eventualment modificar les presents Condicions Generals. Els Usuaris hauran de llegir així mateix amb la màxima atenció el contingut de les corresponents Condicions Particulars o altres avisos legals que apareixen en el Portal.

Com a Usuari, Un. declara ser major d’edat i/o disposar de la capacitat jurídica i d’obrar suficient per a vincular-se per les presents Condicions Generals (i, si escau, per les Condicions Particulars que regulin l’ús d’un determinat Servei) i per a utilitzar i, si escau, contractar els Serveis que s’ofereixen en el Portal. L’Usuari accepto, de manera expressa, plena, sense reserves ni excepcions, que l’accés i la utilització del Portal, dels seus Serveis i dels seus continguts té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

En el cas que existeixi alguna contradicció entre les condicions generals d’accés i ús del Portal i les corresponents Condicions Particulars, prevaldran aquestes sobre aquelles, tret que les condicions generals resultin més beneficioses per a l’Usuari que les condicions particulars.

 

3. CONTINGUTS DEL PORTAL

3.1 L’Usuari del Portal assumeix, coneix i accepta, pel fet mateix de visitar-lo, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions continguts al Portal apareixen en aquest, exclusivament, a efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l’atenció de l’Usuari, i que en un moment donat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.

3.2 La SOCIETAT es reserva el dret a modificar, a la seva discreció i de manera unilateral, a qualsevol moment i sense previ avís, la configuració del Portal, així com el contingut i extensió dels Serveis prestats a través del Portal i de les condicions d’accés a aquests. De la mateixa manera, la SOCIETAT es reserva la facultat d’incorporar nous Serveis i continguts en el Portal, així com el dret d’eliminar, limitar, suspendre o impedir l’accés als Serveis prestats a través del Portal, fos de manera temporal o definitiva, quan concorrin els motius previstos en aquestes Condicions Generals.


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

TECNIGRADO S.L. comunicación utiliza cookies propias y de terceros para garantizar el buen funcionamiento de la web, recoger información sobre su uso, personalizar tu navegación. Pulsa “Aceptar” si aceptas todas las cookies.

También puedes configurar o rechazar las cookies clicando en CONFIGURAR
u obtener más información en nuestra POLÍTICA DE COOKIES.

Pin It on Pinterest