Si vius en zones d’aigua amb alt contingut en minerals això pot causar problemes en els escalfadors d’aigua calenta a causa del que es coneix com a aigües dures. 

La calç és un mineral que crea incrustacions dins dels escalfadors d’aigua, que en general sol ser calci i magnesi amb aspecte blanquinós. L’increment de la calcificació pot reduir dràsticament la vida dels escalfadors d’aigua. Per a allargar la vida dels escalfadors d’aigua i amb això prevenir la proliferació de calci i magnesi és necessari aplicar algunes tècniques per a evitar la seva expansió.

Tècniques per a evitar la calç en escalfadors d’aigua

Una de les tècniques és drenar l’aigua i eliminar les partícules que suren en el tanc. Serà necessari realitzar-lo entre un o dues vegades a l’any. Això haurà de fer-se amb l’escalfador apagat durant més de dues hores (evitant que en desmuntar l’escalfador l’aigua calenta cremi a la persona). Després serà necessari tancar la vàlvula de subministrament d’aigua freda.

La temperatura és una de les principals causes del creixement de partícules i la formació de la calcificació. Amb tantes substàncies químiques, com més calor genera la substància en la qual es dissol el producte o compost químic major dissolució tindrà en el mitjà. L’aigua calenta fa de catalitzador generant més calci i magnesi en el mitjà. Si mantenim els nostres escalfadors a temperatures elevades provoquem una acceleració de la creació de calcificació i, per aquesta raó, molts fabricants recomanen temperatures no superiors a 48 graus, la qual cosa evitarà la creació ràpida de calci i magnesi. 

Uns dels àcids febles més comuns que utilitzem diàriament és el vinagre, que pot prevenir la creació de calcificació. El vinagre el podem utilitzar per als escalfadors solars. Podem fer circular una mica de vinagre diluït en el col·lector. En el cas d’escalfadors, serà necessari drenar l’aigua de l’interior, una vegada extreta la gran majoria d’aigua de l’interior introduirem vinagre durant un període de temps elevat. El vinagre anirà reaccionant amb la calç i trencant les molècules. Serà necessari realitzar posteriorment una neteja amb aigua feble.

Una altra tècnica que podem realitzar per a evitar la creació de calcificació és la implementació d’un suavitzador d’aigua. Però, què és un suavitzador d’aigua? 

Un suavitzador d’aigua és un sistema que permet reduir l’aigua dura a través d’un llit de resines d’intercanvi iònic, donant com a resultat l’eliminació de la duresa o obtenint un baix resultat de duresa. En implementar aquesta tècnica, elimina els ions dissolts en l’aigua. Aquests equips estan dissenyats amb una matriu polimèrica sintètica, en la qual es realitza un intercanvi catiònic d’àcid fort, atraient així les càrregues iòniques positives.

Els ions que provoquen que l’aigua es consideri dura són els següents: *Ca2+ i *Mg2+. Cada 5 anys aquest suavitzador haurà de ser recarregat amb la resina sintètica perquè el seu efecte torni a ser eficaç.

Pin It on Pinterest