28 nov

Radiadors de baixa temperatura d’impulsió

La aerotermia és la nova tecnologia com a mètode de calefacció en habitatges. La qual pot ser utilitzada per a sòls radiants.

La aerotermia només és capaç d’escalfar l’aigua circulant a una temperatura entre 55 °C – 66ªc, sent incompatible amb les instal·lacions antigues de radiadors convencionals.

No obstant això, seria possible utilitzar radiadors convencionals, però seria necessari una quantitat elevada d’elements del radiador. Sent impossible la instal·lació en espais reduïts.

Per això, els radiadors de baixa temperatura combinen molt bé amb la aerotermia. Tot això és gràcies al disseny i funcionament d’aquests radiadors. La diferència entre un radiador convencional i un de baixa temperatura és la circulació d’aigua per l’interior, generant així un augment tèrmic (Temperatura) del radiador, emetent així l’energia generada cap a l’espai habitat.

També s’ha de tenir en compte el disseny intern, que és diferent al d’un radiador convencional.

L’interior del radiador és diferent, compta amb una bateria d’intercanvi cobri/ alumini, i en el seu exterior estan recoberts amb xapa plana. Amb aquest disseny s’aconsegueix escalfar aire circulant a la bateria i expulsar-lo per la part superior del radiador.

Com a resultat tenint una convecció gairebé del 100% respecte a un radiador convencional.

Comparte
01 ago

Els gasos refrigerants substituts: evolució i futur

Quines són les tendències dels gasos refrigerants? Quins tipus de gasos refrigerants que s’estan utilitzant avui dia en el sector de la refrigeració? Quins seran els nous gasos refrigerants substituts que s’usaran en el futur per a donar compliment als compromisos mediambientals?

Són algunes de les preguntes que llança el mercat a l’aire cada vegada que es repassa la situació actual i el futur de la refrigeració respecte a la incursió en el sector de tipus de gasos refrigerants que hauran d’utilitzar-se progressivament complint el phasedown que dicta la normativa europea F-Gas 517/2014.

Aquesta normativa, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015, planteja la progressiva reducció d’emissions mitjançant el control d’ús dels gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, substituint-se per un altre tipus de gasos de menor PCA (Potencial d’Escalfament Atmosfèric) -en anglès, GWP- abans de 2030.

A nivell nacional, va ser l’aplicació de l’Impost sobre els gasos fluorats (article 5 de la Llei 16/2013), en vigor des de l’1 de gener de 2014, la que va urgir a buscar alternatives al sector.

Els professionals del sector coincideixen a definir el moment actual respecte a la situació dels refrigerants com un moment de “incertesa”.

En el futur (cada vegada més pròxim), les solucions passaran per trobar sinergies entre tecnologies. No hi haurà una solució única com fins ara, on per a cada tipus d’instal·lació s’utilitzava un refrigerant”, afirmava Jose Fernández Seara, membre del Comitè Tècnic de Atecyr i Catedràtic de la Universitat de Vigo. “Per a una mateixa problemàtica hi haurà solucions diferents combinant diferents tipus d’instal·lacions i els seus components, amb diferents tipus de refrigerants”.

Per a poder explicar això, l’empresa calor i frio ha dissenyat la següent infografia per a ajudar els professionals a entendre l’evolució dels refrigerants, conèixer el calendari de prohibicions segons nivell de PCA dels gasos i finalment, donar unes pinzellades sobre els refrigerants substituts que planteja i està experimentant ja el mercat.

Evolucion-futuro-gases-refrigerantes-500

Font: Caloryfrio.com

Comparte
18 jul

Claus per al nou decret d’autoconsum fotovoltaic

El Consell de Ministres va aprovar a l’abril de 2019, el Reial decret pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum a Espanya. L’RD 244/2019 habilita la figura de l’autoconsum col·lectiu que es fomentarà en les comunitats de propietaris o en polígons industrials. Amb aquesta nova normativa es busca reduir els tràmits administratius, especialment en el cas dels petits autoconsumidores, i estableix un mecanisme simplificat de compensació de l’energia autoproducida i no consumida.

Les principals novetats d’aquesta llei són que s’eximeix del contracte de serveis auxiliars a un notable nombre d’instal·lacions i que s’estableixen terminis de resposta per a la correcta inscripció i informació, tant a distribuïdores com a CC.AA. L’objectiu és fomentar l’activitat econòmica i l’ocupació local, pel seu caràcter distribuït afavorint a l’electrificació de l’economia i permetent a Espanya complir amb les seves obligacions en matèria de lluita contra el canvi climàtic. A més s’oferirà una alternativa als ciutadans, que pot ser més avantatjosa econòmicament que el consum d’energia tradicional i permetrà l’entrada de la pròpia ciutadania, en el sistema elèctric.

El Reial decret classifica i defineix les diferents classes d’autoconsum inclosa l’autoconsum col·lectiu, opció que no existia anteriorment. Amb la nova norma, es permet que diversos consumidors puguin associar-se a una mateixa planta de generació, fet que impulsarà l’autoconsum en comunitats de propietaris o entre empreses o indústries situades en una mateixa localització. A més, es defineix el concepte de «instal·lació de producció pròxima a les de consum i associada a aquestes». Amb aquesta figura, es permet realitzar l’autoconsum tant amb instal·lacions de generació situades en el mateix habitatge -únic possibilitat contemplada fins avui-, com en unes altres que estiguin situades en les proximitats. Així, per exemple, es podran instal·lar plaques fotovoltaiques en edificis contigus que tinguin millor orientació, sempre que hi hagi acord entre les parts.

Vols conèixer més sobre la nova normativa?  Pots llegir l’article complet en el blog del nostre col·laborador Salvador Escoda.

Comparte
13 jun

Comptadors individuals de calefacció central: reptes per al futur

La comptabilització individual de calefacció d’en edificis dotats de calderes centralitzades, és possiblement la iniciativa d’eficiència energètica més rendible de quantes existeixen, considerant l’enorme potencial d’estalvi i l’escassa inversió necessària per a l’usuari final. A Espanya, 1.2 milions d’habitatges podran estalviar una mitjana del 20% en la seva despesa en calefacció, uns 210 €/any per habitatge, la qual cosa suposa per al país un reducció d’emissions d’1 milió de tCO2 anuals, i la creació de 3.000 llocs de treball estables.

Encara que l’assumpte està en primera línia d’actualitat en el sector, des de 2012, any en què es va publicar la Directiva d’Eficiència Energètica 27/2012/UE (DEE), encara cal posar llum sobre els importants reptes que aquest assumpte té per al futur.Algunos retos de los contadores individuales de calefacción central.

Estem preparats per a adoptar la (pròxima) publicació de la nova Directiva d’Eficiència Energètica?

La nova Directiva d’eficiència energètica aporta qüestions rellevants tals com:

 • Aclareix i reafirma la necessitat de la comptabilització individual de calefacció i ACS, amb apartats específics a aquesta qüestió
 • Obliga al fet que tots els dispositius de mesurament (comptadors d’aigua o calefacció, repartidors de costos) s’instal·lin amb lectura remota abans de 2020
 • Regula la informació dels seus consums que ha d’estar disponible a l’usuari final, així com el mitjà (internet, etc.) a utilitzar i la seva freqüència
 • Interoperabilitat entre els sistemes de comunicació i obtenció de dades

Caldrà instal·lar repartidors de costos en 9 milions de radiadors

Estem els agents del mercat (instal·ladors, fabricants, etc.) prou formats i conscients que la qualitat en el producte, la instal·lació i el servei són essencials per a l’èxit d’aquesta iniciativa? Necessitem saber contestar a les següents preguntes:

 • Com pot un edifici comprovar que la seva instal·lació i servei són correcte.
 • Quins són els mínims estàndards de qualitat segons la norma AENOR

Ens atrevirem a aprofitar l’oportunitat per a optimitzar l’eficiència dels sistemes centralitzats de calefacció?

La comptabilització individual de la calefacció, juntament amb la instal·lació de vàlvules termostatiques, és una oportunitat inigualable per a optimitzar l’equilibrat hidràulic, el confort dels veïns, i l’eficiència energètica de les instal·lacions. L’esperada transposició a la nostra legislació: l’RD de comptabilització de consums, llums i ombres. La redacció de l’esborrany d’RD llança reptes per al funcionament del mercat que hem de tenir en compte:

 • No contempla les vàlvules termostatiques (encara que sembla que els últims esborranys les tornen a incloure)
 • Facilita el “mercadeig” d’exempcions, de manera que qualsevol edifici que no vulgui instal·lar, saltant-se l’obligació, segur que trobarà algú que li pugui fer “exempt” tal com ha succeït a Itàlia
 • Fa un mercat totalment rígid, sense flexibilitat, sense possibilitat d’opcions importants per a l’usuari final, com la possibilitat de lloguer dels dispositius de mesurament, alguna cosa que faria un mercat pràcticament impossible en el seu funcionament.

Finalment una reflexió addicional, en forma de repte per al legislador. El nou bo tèrmic: no s’ha perdut una oportunitat per a l’estalvi? El bo tèrmic, atorgat amb xec, no inventiva l’estalvi, perquè es dóna per igual a diferents tecnologies, més o menys contaminants, s’atorga independentment del consum, d’igual manera a famílies que consumeixin més o menys, i fins i tot es dóna de forma independent de la despesa en calefacció (les famílies no el percebran com un estalvi en calefacció sinó com una ajuda dinerària). No hauria estat millor lligar aquest bo a un percentatge de consum en calefacció, com l’elèctric, i així incentivar l’estalvi? Clar, per a a fer-ho, abans cal mesurar els consums, i en això estem molt per darrere d’on hauríem d’estar.

Amb tot, malgrat els retards en la publicació de la transposició de la Directiva, des de 2012 a Espanya s’han instal·lat aproximadament 150.000 habitatges amb repartidors de costos de calefacció, amb casos d’èxit molt rellevants (i també amb algunes ombres de les quals hem après), en un mercat donat suport per les grans ESCOs i les grans companyies energètiques, i que per tant té tots els vímets per a ser un èxit al nostre país.

 

 

Font: ista.com

Comparte
30 mai

Genus Premium Net: la caldera conectada via smartphone

Genius Premium Net triada producte de l’any 2017 a Itàlia

 És l’objectiu aconseguit per Genus Premium Net, un dels productes estrella d’Ariston pel que fa a sistemes de calefacció mitjançant condensació de nova generació. Ha estat el resultat de la recerca de mercat duta a terme pel prestigiós ens IRI a més de 12.000 consumidors. Un premi que certifica la voluntat d’Ariston per continuar innovant i ens estimula a invertir cada vegada més en recerca i desenvolupament.

Genus Premium Net és la solució top de la gamma Ariston amb servei de connectivitat Ariston Net que permet a l’usuari, en qualsevol moment i estigui on estigui, gestionar gràcies a una aplicació la temperatura de la seva llar, i a més, disposar d’un Centre d’Assistència tècnica llest a intervenir per control remot.

Con Genus Premium Net también existe la posibilidad de eliminar tiempos de espera innecesarios para calentar la casa y comprobar constantemente las configuraciones de la caldera para evitar el despilfarro de energía. Todo con un simple toque en el dispositivo móvil o directamente desde el sitio web. Además, la aplicación te permite establecer un programa diario y semanal para la calefacción, tener bajo control el consumo a través de pantallas específicas y disponer del historial de las actividades llevadas a cabo.

Además, Genus Premium Net  es capaz de regularse a sí misma de acuerdo con las variaciones de la temperatura externa e interna, para reducir el encendido y apagado de los ciclos, para tener la temperatura del agua caliente sanitaria constante, incluso en caso de pequeñas extracciones, garantizando siempre la máxima eficiencia. Precisamente gracias a estos puntos fuertes la caldera ofrece al usuario la posibilidad de beneficiarse de un ahorro de energía de hasta 500 € ** en comparación con una caldera convencional.

La aplicación Ariston Net se puede descargar de forma gratuita en los teléfonos inteligentes (iOS y Android) y también es compatible con todas las calderas de condensación Ariston fabricadas a partir de 2006.

Comparte
21 jun

Cube S Net – El nou termostat WIFI d’ Ariston

Des de Tecnigrado com servei oficial de les calderes Ariston, et portem les seves últimes novetats. Amb el nou termòstat WIFI Cube S Net garanteix un accés ràpid i fàcil a l’aplicació d’Ariston Net. Un termòstat WIFI ràpid i fàcil d’instal·lar amb tecnologia de modulació i un elegant disseny italià ho converteix en l’opció perfecta.

Qualitats de Cube S Net

Entre les seves qualitats destaquen:

 • Instalació sencilla plug and play
 • Pantalla de alta resolució
 • Botons táctils
 • Tecnologia de compensació climática
 • Tecnología de modulación
 • Tecnología embebida Wi-Fi
 • Compatible con Ariston Net
 • Diseño italiano de alta tecnología

 

Si vols saber més sobre aquest producte, pots visitar la web oficial d’ Ariston.

 

Necessites més informació? Pots llegir més serveis que oferim.

Comparte
24 mai

Ariston Net – l’ app per a la teva caldera

En Tecnigrado som servei tècnic a Barcelona de les primeres marques de calderes. És per això que et volem mantenir informat sobre les seves últimes novetats.

Gràcies a Ariston Net, ja es pot controlar el confort de la llar. Programa la temperatura de la teva calefacció i de l’aigua calenta, estiguis on estiguis. Si vols saber més pots visitar l’el seu web oficial

També amb servei de teleasistencia Ariston

A més, l’aplicació també compta amb servei de teleasistencia. Est està activat el teu Centre d’Assistència Tècnica oficial i podrà solucionar a distància possibles anomalies de funcionament.

 

Necessites més informació? Pots llegir més serveis que oferim.

Comparte
12 mar

Com saber si la teva caldera funciona bé

Comprovacions bàsiques si no funciona la teva caldera

En cas que la nostra caldera deixi de funcionar, hi ha unes comprovacions bàsiques que podem fer nosaltres mateixos, de manera ràpida i senzilla, per verificar que, realment se’ns hagi presentat una avaria.

Hem de tenir en compte, que les calderes funcionen amb tres elements: aigua, llum i gas.

Pel que, al moment en el qual una d’elles falli, el nostre equip deixarà de donar servei.

Si vas a fer ús de l’aigua calenta o la calefacció i la teva caldera no respon, fes les següents comprovacions bàsiques:

Comprovar el subministrament de gas

Verifica que no hi ha cap incidència a la teva zona amb el subministrament de gas, i que les claus de pas, tant la general, com la que va a la caldera, estigui oberta.

Comprova la teva instal·lació elèctrica

Pot ser que l’avaria, sigui conseqüència que no aquesta arribant corrent a l’equip, per la qual cosa hauràs de mirar, que hi hagi llum en altres zones de casa.

També pot donar-se el cas, que el problema aquest en l’endoll. Connecta un altre dispositiu, com, per exemple, el carregador de mòbil i verifica que funciona correctament.

Potser es tracta de la pressió de l’aigua, verifica-ho

Les calderes funcionen amb una pressió determinada, quan aquesta és inferior, la producció d’aigua calenta o calefacció es veurà interrompuda.

Trobaràs un indicador en el frontal (un rellotge o un display, en funció del model que tinguis), que amb la referència BAR t’indicarà la pressió a la qual està treballant en aquest moment. Si la pressió està en 0 o per sota d’1, deuràs pujar-la fins a l’1.5 (pressió recomanada).

Si no localitzes aquest indicador, consulta el manual d’instruccions, allí t’indicarà els passos a seguir.

Altres opcions que hauries de comprovar

En el cas de la calefacció, si tenim termòstat ambient, hem de verificar també que el problema no vingui derivat d’aquest, ja que les ordres del termòstat sempre prevalen sobre la caldera.

És a dir, si tenim la caldera en manera calefacció, però el termòstat no li dóna l’ordre d’escalfar els radiadors, sigui per temperatura o per horari, la caldera no arrencarà. Aquesta és una altra de les comprovacions bàsiques que hauríem de realitzar.
Si has verificat aquests punts, i així i tot la teva caldera segueix sense funcionar, posa’t en contacte amb un servei tècnic proper a la teva zona.

Necessites més informació? Pots llegir més serveis que oferim.

Comparte
31 oct

Telegestió de la teva caldera des d’on siguis

Imagines poder controlar la temperatura de la teva llar a distància?

Tecnigrado et porta l’últim sistema d’Ariston per a la gestió a distància de la teva caldera.

Ariston presenta Ariston Net, una aplicació web que permet controlar la temperatura de casa teva des de la teva mà.

Imagina poder encendre i apagar la caldera des de qualsevol bloc, regular la temperatura o utilitzar el teu smartphone com un centre d’assistència tècnica.

Ariston Net t’ajudarà a evitar despeses innecessàries. Podràs desconnectar la caldera quan no estiguis a casa, a més d’altres moltes comoditats.

Necessites més informació? Pots llegir més serveis que oferim.

Comparte

© 2020 Tecnigrado. Creat per BCM Marketing


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Benvingut/da a la informació bàsica sobre galetes de la pàgina web responsabilitat de: TECNIGRADO S.L.
Una cookie o galeta informàtica és un petit arxiu d’informació que es guarda al teu ordinador, “smartphone” o tauleta cada vegada que visites la nostra pàgina web. Algunes cookies poden ser nostres i altres pertanyen a empreses externes que presten serveis per a la nostra pàgina web.
Les cookies poden ser de varis tipus: les cookies tècniques són necessàries per a que la nostra pàgina web pugui funcionar, no necessiten de la teva autorització i són les úniques que tenim activades per defecte. La resta de cookies serveixen per a millorar la nostra pàgina web, per a personalitzar-la en base a les teves preferències, o per a mostrar-te publicitat ajustada a les teves cerques, gustos o interessos personals. Pots acceptar totes aquestes cookies prement el botó ACCEPTAR o configurar-les o rebutjar el seu ús fent clic a l’apartat CONFIGURACIÓ DE COOKIES.
Si vols més informació, consulta la POLÍTICA DE COOKIES de la nostra pàgina web.