Estalvia energia i diners en la teva calefacció

La individualització dels consums de calefacció és una mesura enfocada a l’estalvi d’energia, ja que s’entén que en dotar a la instal·lació de calefacció de sistemes que permetin mesurar de forma individual el consum de calefacció es fomenta un ús més racional de l’energia per part de l’usuari.

Quan són necessaris els sistemes de mesurament individual de la calefacció?

Es calcula que a Espanya hi ha prop d’1,7 milions d’habitatges amb instal·lacions centralitzades de calefacció, característica que es relaciona amb malbaratament energètic, ja que s’utilitza molta més energia per escalfar l’edifici que la que es necessita. Per això, són necessaris aquests sistemes de mesurament, que permetin fer un ús més racional de l’energia i pagar per l’energia que es consumeixi.

Existeixen diverses formes de mesurar el consum de calefacció central:

  • Comptadors d’energia: Aquests sistemes de mesurament individual s’instal·len en edificis que compten amb instal·lacions centralitzades en anell, és a dir que tenen un únic punt d’entrada i un únic punt de sortida de les canonades d’aigua calenta per a cada habitatge, per la qual cosa el comptador d’energia s’instal·la en cada habitatge i d’aquesta manera es realitza una lectura del consum d’energia que es realitza en aquesta.
  • Repartidors de costos de calefacció: En instal·lacions de calefacció centralitzada per columna, a causa de la forma de distribució de l’aigua calenta a través de l’edifici, no és possible instal·lar comptadors individuals i la forma de mesurar el consum de calefacció és mitjançant la instal·lació de repartidors de costos en els radiadors. La seva instal·lació es perfila com la millor via per mesurar el consum de calefacció de forma individual, ja que no requereixen obres per al seu muntatge ni modifiquen la instal·lació de calefacció i permeten repartir proporcionalment el consum de calefacció que es produeix a l’edifici.

Hi ha obligació d’instal·lar repartidors de cost de calefacció?

Es preveia que la instal·lació de repartidors de cost de calefacció havia de ser obligatòria a partir de l’1 de gener de 2017 segons s’aprovés la directiva europea d’Eficiència Energètica 2012/27/UE a l’ordenament jurídic espanyol. No obstant això la transposició parcial d’aquesta directiva en el Reial Decret 56/2016, del 12 de febrer d’aquest any ha deixat el tema dels sistemes de mesurament individual de consum en les calefaccions centrals en pausa. Es preveu que per fi aquest 2018 s’aprovi el RD que regularà la comptabilització del consum individual de calefacció.

Des del Consell dels Col·legis d’Administradors de Finques Col·legiats recorden que malgrat no haver-se aprovat l’obligatorietat d’instal·lar aquests sistemes de mesurament en la Directiva si s’estableixen les sancions per al supòsit de no instal·lar els comptadors de calefacció -Article 80.2.C- Reial decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, i plantegen que la transposició parcial suposa als Administradors de Finques Col·legiats una situació d’incertesa i que per pal·liar aquesta situació la transposició total hauria d’aprovar-se al llarg de 2016.

A més, des de la Direcció general d’Indústria i Mines de la Comunitat de Madrid recomanen, malgrat no ser obligatori, la seva instal·lació, ja que “en edificis existents amb instal·lacions de calefacció centralitzada és molt aconsellable la instal·lació de repartidors de costos juntament amb vàlvules termoestàtiques als radiadors, ja que és una mesura de gran racionalitat tècnica i rendibilitat econòmica”.

Més estalvi d’energia amb vàlvules termoestàtica

Les vàlvules amb capçal termoestàtic són vàlvules que, instal·lades en els radiadors, permeten la seva regulació automàtica, mantenint la temperatura constant desitjada a cada habitació. Si es produeixen canvis de temperatura, el capçal reacciona automàticament obrint o tancant la vàlvula per mantenir la temperatura constant.

Si a més, a la individualització del consum de calefacció se li afegeix un altre component de regulació com és la instal·lació de vàlvules termoestàtiques en radiadors, s’incrementa l’estalvi d’energia. Segons càlculs de l’IDAE l’estalvi d’energia per al conjunt dels usuaris amb el repartiment individualitzat de les despeses sol ser superior al 30%.

 

[blogfinal]


Comparteix

Pin It on Pinterest