Les principals organitzacions empresarials i professionals del sector de climatització en el territori nacional (AFECATECYRCONAIF) asseguren que els sistemes de climatització juguen un paper clau a l’hora de minimitzar la transmissió del coronavirus Covid-19 als edificis.

Aquesta teoria està basada en els criteris tècnics d’experts de diferents associacions internacionals com la ASHRAE (The American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) o la REHVA (Federation of European Heating, Ventilaton and Air Conditioning).

Aquestes associacions han conclòs que la ventilació i filtració proporcionada pels sistemes de climatització poden contribuir a la reducció de la concentració del coronavirus a l’interior dels edificis i amb això reduir el risc de contagi en el cas que efectivament fos present.

Per aquest motiu, el govern d’Espanya ha redactat una guia de recomanacions d’ús i manteniment en els sistemes de climatització i ventilació per a edificis, locals i tota mena d’establiments amb la finalitat de protegir als ciutadans enfront de possibles contagis i evitar així la propagació del Covid-19. Entre els criteris tècnics establerts a la guia oficial, d’un total de disset, cal destacar un paràmetre que s’ha destapat com de gran importància i és la renovació de l’aire.

Un altre aspecte rellevant és la recomanació d’eliminar o reduir al màxim la recirculació de l’aire sempre que sigui possible. La temperatura de consigna tant en calefacció com en refrigeració hauran de mantenir-se constants i no haurien de ser modificades sota cap concepte. En el cas de sistemes d’aires condicionat, es recomana reemplaçar els filtres d’aire acordats amb el programa de manteniment establert.

Referent als tècnics i professionals que hauran de dur a terme les tasques de manteniment, la guia recull a la “instrucció tècnica 3” del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE).

 

Manteniment dels sistemes de climatització

En el blog de Tecnigrado portem temps esmentant la importància d’aplicar un bon manteniment en les instal·lacions tèrmiques, atès que en general un bon manteniment pot ajudar a evitar sistemes de climatització amb deficiències o punts perillosos. Durant el període de crisi sanitària i d’una certa incertesa sobre el temps que necessitarem mantenir el distanciament social i procurar protegir-nos de possibles contagis, és necessari doblegar l’esforç i mantenir totes les instal·lacions tèrmiques sota un manteniment exhaustiu amb la finalitat de no transmetre el virus.


Comparteix

Pin It on Pinterest