Nou reglament de seguretat en instal·lacions frigorífiques

Publicat el 27 de setembre en el BOE el Reial decret 552/2019 el qual aprova el nou Reglament de Seguretat d’Instal·lacions Frigorífiques RSIF.

Quin és el propòsit del nou reglament?

El propòsit del nou reglament és adaptar la nova classificació dels gasos refrigerants que s’apliquen en àmbit europeu (NORMA EN 378). Creant un grup nou de refrigerants 2L els quals puguin ser utilitzats en aires condicionats, refrigerants de baix potencial d’escalfament atmosfèric (R-32 i HFO) i de lleugera inflamabilitat, amb la millora de la reglamentació tenint en compte l’evolució de la tècnica i simplificar els procediments administratius.
Per tant, estableix nous límits de càrrega mínims per a l’aplicació, quedant aquest 1,5a m1 [m1=*LIIx4m3] (anteriorment en 0.5 kg) per als refrigerants A2L I 0.5 KG (anteriorment en 0.2 kg) per a refrigerants del grup A3.

Instal·lacions frigorífiques més sostenibles

Amb aquest nou reglament, permet a l’Estat Espanyol complir amb el Reglament (UE) 517/2014, sobre gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, que s’exigeix una reducció de les quantitats que les empreses puguin comercialitzar a la Unió Europea, és a dir, a través d’importació o producció, reduint les emissions de Gasos d’Efecte d’hivernacle GEI a l’atmosfera.
Amb ells, el reglament regula les instal·lacions frigorífiques destinades a proporcionar amb eficàcia i seguretat els serveis de climatització i fred, amb atenció a les condicions higrotérmicas i higiènica exigibles en processos industrials, o de benestar en els edificis. També s’aproven les seves instruccions tècniques complementàries IF.
Un altre punt per a destacar, aquelles instal·lacions frigorífiques que no estan inscrites en els registres de l’Òrgan Territoris competent en matèria d’indústria de la comunitat autònoma corresponent, els titulars d’aquestes instal·lacions frigorífiques tindran des de l’entrada en vigor del reglament, de tres anys per a presentar davant l’òrgan competents la documentació necessària.

 


Comparteix

Pin It on Pinterest