La caldera és un dels equips més importants del nostre domicili. I igual que altres electrodomèstics, necessita un manteniment. Quins són els terminis entre revisió i revisió? Són totalment necessàries? Els fa el fabricant o puc encarregar-la a un particular de confiança? I, lògicament, quant ens va a costar? Aquest tipus de preguntes ens assalten sempre quan pensem en el manteniment d’una caldera. Però la veritat és que són qüestions que hem de tenir molt en compte, ja que realitzar un correcte manteniment de les calderes és essencial.

És important, entendre que, dins de l’àmbit del manteniment de la caldera de gas, existeixen els conceptes d’inspecció i de revisió, que no són el mateix. A continuació, parlarem dels dos.

Inspecció del gas

Què és i qui la fa?

La inspecció del gas que utilitza la caldera suposa que un professional de la distribuïdora que tinguem contractada revisi íntegrament el bon funcionament de la instal·lació del gas. En aquesta inspecció es revisaran aspectes com l’estanqueïtat, l’estat de conservació del comptador o l’estat i vigència de les canonades, claus i gomes. Per tant, són comprovacions de la instal·lació de gas íntegrament, que s’han de fer per normativa, i estan gestionades per l’administració competent.

Com les encarregades de fer les inspeccions són les companyies de gas, aquestes contactaran amb el client per correu ordinari o mitjançant la col·locació de cartells en forma d’avís en la comunitat amb almenys 5 dies d’antelació per donar notícia de la seva realització. Si el client preveu no estar a casa la data seleccionada per la distribuïdora, pot sol·licitar un altre dia per efectuar la inspecció. I, encara que no sigui el més comú, també es pot realitzar la inspecció amb una companyia que no sigui la contractada.

Preu i pagament

Per efectuar el pagament de les inspeccions és important assenyalar que es cobren dos conceptes diferents. D’una banda, les despeses de gestió de la distribuïdora, que sempre cal abonar-los, i per un altre la inspecció en si mateixa.

Si optem per la nostra pròpia empresa particular, l’import serà el que acordem amb ella. Si, en canvi, ens decantem per l’opció de la distribuïdora de gas natural, el preu és el que estipula cada comunitat autònoma. També és important recordar que, en les instal·lacions compartides per tota una comunitat de veïns, cal afegir el cost de la inspecció comuna el que farà més cara la factura.

El pagament es realitza en la factura de gas de la distribuïdora que tinguem contractat. De fet, encara que hàgim contractat una empresa diferent, el pagament l’hi passarà a la comercialitzadora. És important saber que mai hem de pagar directament al tècnic que venja a la nostra casa en la inspecció periòdica del gas.

Periodicitat

Les inspeccions de gas ordinàries es realitzen aproximadament cada 4 o 5 anys que varien segons el tipus de gas i la comunitat.

Revisió de la caldera de gas

Què és i qui la fa?

En canvi, la revisió de la caldera del gas és un procediment diferent, i varia en funció de les característiques específiques de cada equip. Les revisions també s’han de realitzar per normativa, ja que s’encarreguen de comprovar el bon funcionament de la caldera en si. La forma correcta de realitzar-les és sempre la que marca el fabricant en el seu manual de manteniment. encara que hi ha més opcions, com contractar tècnics particulars homologats o, fins i tot, les pròpies distribuïdores que, en ocasions, també proporcionen aquest servei.

En la revisió, la finalitat és constatar el funcionament correcte de la caldera. D’aquesta manera, ens assegurarem que és eficient, segura i la seva vida útil serà llarga. El recomanable és sempre contactar amb el Servei Tècnic Oficial del fabricador. D’aquesta manera ens podran assessorar directament, ja que són els que més coneixen les peculiaritats tècniques dels seus aparells i solen conèixer els problemes més típics que puguin donar-se i les seves solucions. A més, són els que ens asseguren els recanvis originals de la caldera en cas de ser necessària una reparació.

Quan les instal·lacions siguin de més de 70 kW, s’ha de tenir un contracte de manteniment amb una empresa que durà a terme les revisions amb la periodicitat que estableix la normativa vigent i que és diferent a la de les instal·lacions domèstiques individuals.

Preu i pagament

El preu pot variar en funció del contracte que vulguem realitzar, i també d’amb qui ho realitzem (Servei Tècnic Oficial, particular o distribuïdora. També hem d’esmentar que, moltes vegades, les marques dels fabricants proporcionen revisió sense cost algun als clients que contracten el servei de manteniment anual que a més inclou la reparació d’avaries.

Si estas interessat a realitzar el manteniment de la teva caldera de gas o de gasoil, contacta amb nosaltres i t’informarem.

 

[blogfinal]


Comparteix

Pin It on Pinterest