És una evidència que a ningú li agrada llevar-se al matí i trobar-se que no té aigua calenta o bé que la seva casa es troba freda a última hora de la tarda perquè la caldera ha deixat de funcionar. Com això és una cosa que desgraciadament succeeix a vegades, en aquest article del blog de Tecnigrado repassarem els deu problemes tècnics més comuns que pot sofrir una caldera i com podem solucionar-ho.

  1. Baixa pressió de la caldera: Aquest problema es pot identificar ràpidament. Hauràs de mirar el manòmetre o bé en el display per a saber si la pressió del sistema ha baixat fins a zero. La pressió ha d’estar sempre entre 1.5 a 2 bars. Si la pressió és menor a 1 la caldera no podrà funcionar o donarà error. En aquest cas hauràs d’omplir el sistema fins a la pressió ideal. Aquest tipus de problemes poden ser causats per una pèrdua en el sistema degut a un degoteig, per la qual cosa a més és convenient purgar els radiadors. Si després d’haver realitzat aquestes comprovacions cada dues per tres la caldera perd pressió és millor cridar a un tècnic especialista en calderes, ja que pot haver-se d’altres problemes més complexos.
  2. Sense calefacció o aigua calenta: Això pot ser bastant irritant i frustrant quan la caldera no fa calor o aigua calenta. Això pot ser degut per diverses raons, des de vàlvules motoritzades defectuoses, el vas d’expansió trencat o el termòstat espatllat, per posar només alguns exemples. En qualsevol cas, el més recomanable és posar-se en contacte amb una empresa de manteniment que faci un diagnòstic adequat i corresponent reparació.
  3. Degoteig o pèrdua d’aigua: Una fugida d’aigua en la caldera pot deure’s a una avaria d’algun component intern; pot ser que la vàlvula de seguretat hagi fet la seva funció en haver-se augmentat la pressió. Les fugides també poden donar-se en el circuit de calefacció i no ens hàgim adonat que en algun punt la instal·lació ha començat a degotar lentament i la pressió del sistema s’hagi vist compromesa.
  4. Canonades de condensats congelades: Aquest problema és més comú en zones on les temperatures solen estar sota zero de manera constant durant llargs períodes de temps. Les canonades dels condensats són responsables de transportar el condensat des de la caldera fins al drenatge exterior. Si es congelen, això provoca un tap impedint l’evacuació i provocant que el flux de condensat vagi cap a la caldera.
  5. Calderes que no responen a les funcions del termòstat: El millor aliat o el pitjor enemic quan deixa de funcionar o és molt sofisticat. Normalment els termòstats es descoordinen en els canvis d’horari, per la qual cosa serà necessari comprovar aquest aspecte. Quan malgrat tenir l’horari en regla el termòstat no mostra les lletres o no s’activa automàticament, pot haver-se d’al fet que necessiti un canvi de piles. Si després de realitzar aquestes petites comprovacions bàsiques el termòstat segueix sense funcionar, el més recomanable és cridar a un tècnic especialista.
  6. Sorolls de degoteig, cops o xiulades: És normal que les calderes facin algun tipus de soroll quan estan en funcionament. Però si la caldera emet sons inusuals és millor cridar a una empresa de manteniment, ja que en general els sorolls poden ser causats per aire dins del sistema o una bomba defectuosa.
  7. Fallada dels radiadors: Si després de l’aturada de l’estiu en encendre la caldera per a la calefacció notem que alguns radiadors no escalfen i estan freds és possiblement degut a l’aire que ha entrat en el sistema. Serà necessari purgar els radiadors i eliminar aquelles bosses d’aire. Això provocarà que el radiador comenci a escalfar-se ràpidament. No obstant això, després del purgat deurà s comprovar la correcta pressió del sistema.
  8. La caldera no s’encén: Encara que sembli ridícul, el primer que hem de comprovar és l’endoll connectant qualsevol altre dispositiu. Si no és un problema de l’endoll, serà necessari comprovar que el magnetotèrmic no està disparat. Si després d’aquestes comprovacions segueix sense encendre, haurà de posar-se en contacte amb una empresa de manteniment.
  9. Llums que s’apaguen i encenen soles: En aquest cas aquelles calderes amb pilots de llum solen ser bastantes antigues. Si aquesta llum continua apagant-se, podria ser un termoparell defectuós que està tallant el subministrament de gas. Alternativament, podria haver-hi una acumulació de dipòsits o un corrent d’aire que apagui la llum.
  10. Altres avaries possibles: Si no hem tingut en compte les fallades tècniques anteriors és possible que amb el temps provoquem una avaria de la caldera fins i tot major. És per aquest motiu que recomanem encaridament contractar un servei de manteniment anual, la qual cosa permet mantenir la caldera en el seu correcte funcionament durant tot l’any i es poden detectar possibles fallades abans d’hora.

Fa un temps també vas tractar els problemes freqüents d’un circuit de calefacció i aquests solen ser els 10 problemes més comuns de les calderes. Com sempre a Tecnigrado posem l’accent en la importància de realitzar un manteniment anual a les nostres calderes. No dubtis més i posa’t en contacte amb nosaltres.

Pin It on Pinterest