La falsificació de gasos refrigerants és una realitat

Recentment l’AEFYT ha advertit dels perills que comporta la falsificació dels gasos refrigerants i de tot el que suposa no dur a terme les mesures de seguretat necessàries per a la manipulació d’aquests.

La falsificació dels gasos fluorats comporta que aquests no s’han fabricat amb les especificacions adequades i, per tant, poden contaminar-se o contenir substàncies diferents. De manera que, no solament no compleix amb els estàndards, sinó que poden produir fallades en els equips i ser nocius per a la salut o el medi ambient.

L’Associació de Fabricants del Fred i les seves Tecnologies (AEFYT) aconsella que s’acudeixi a proveïdors segurs i certificats.

Al mercat negre dels gasos refrigerants hi ha milers de tones, malgrat les denúncies que suporta el sector. En el mes de febrer del passat any es van fer canvis normatius per millorar la seguretat i garantir que les persones que manipulin aquests gasos siguin professionals qualificats i certificats. D’aquesta forma s’assegura que aquesta manipulació sigui segura.

Més informació en caloryfrio.com


Comparteix

Pin It on Pinterest