En menys d’un any el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) s’ha vist modificat. El passat dia 23 de març es va fer públic el nou Reial decret 178/2021, el qual substitueix el Reial decret 1027/2007. 

Tecnologies més netes en edificis

Aquesta modificació vol impulsar el canvi a tecnologies més netes en els edificis. Per a aquells edificis o edificacions subjectes a reforma, el tècnic competent haurà de proposar l’addició d’instal·lacions alternatives (sent aquestes més eficients) i proposar el canvi de combustibles fòssils per altres renovables.

Un dels apartats que s’ha vist modificat respecte a l’anterior són les estimacions del consum mensual i anual. Això vol dir que el projecte d’una instal·lació haurà d’incloure una estimació del consum d’energia mensual i anual.

Les tecnologies per a afavorir una transició a l’eficiència de l’edifici seran; per a edificis de nova construcció el projecte haurà de tenir en compte la viabilitat mediambiental, tècnica i econòmica segons la implementació de sistemes eficients i renovables. Per a aquells edificis ja existents quan es realitzi una reforma parcial o integra, el tècnic competent haurà de proposar instal·lacions alternatives i canviant o reemplaçant equips de combustió fòssil per uns altres.

Un altre aspecte a tenir en compte del nou reial decret és durant l’execució en els càlculs del projecte, on obliga al fet que els emissors de calefacció es calculin per a una temperatura màxima d’entrada a l’emissor de 60 °C. Això farà que la utilització d’emissors de baixa temperatura permeti un aprofitament del sistema instal·lat.

Obligatorietat d’inspeccions en en edificis

Una dada per a tenir en compte és l’obligatorietat de realitzar les inspeccions corresponents tant IPIC com IPE i tota instal·lació tèrmica està obligada a disposar d’un servei de manteniment que executi segons la normativa els manteniments corresponents sobre ella.

Una part nova recentment introduïda ha estat la digitalització en els edificis no residencials com a hotels, residències, oficines, centres comercials als quals amb una potencial útil de climatització superior als 290 kW estan obligats a instal·lar sistemes de monitoratge i gestió de les instal·lacions.

Si vols saber més sobre el nostre manteniment o necessites assessorament respecte al nou reial decret referent al RITE, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres, estarem encantats a ajudar-te.

Pin It on Pinterest