Comptadors de consum, una realitat.

Com recull la Directiva Europea 2102/27/UE, l’1 de gener de 2017 haurà d’entrar en vigor la nova normativa per a les instal·lacions tèrmiques. A partir d’aquesta data la comptabilitat del consum serà obligatòria en totes les instal·lacions tèrmiques, tant en les de calefacció com en les d’aigua calenta sanitària centralitzada. A més també serà obligatòria la informació, lectura i liquidació. Aquesta obligació s’aplicarà tant en les instal·lacions tèrmiques dels edificis existents, com en els contemplats en el RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis).

Des de Tecnigrado volem oferir-li assessorament i informació sobre qualsevol dubte respecte a com adaptar-se a la normativa i sobre els repartidors de costos.


Comparteix

Pin It on Pinterest