El Congrés nacional d’empresaris de refrigeració, organitzat per AEFYT a Madrid el 28 de juny, va presentar un sector que ha experimentat taxes de fort creixement en els últims anys, però va posar el focus en la falta de professionals qualificats. Segons va afirmar Roberto Solsona, president de l’Associació Nacional d’Empreses de Frio i les seves Tecnologies (AEFYT), “Tenim 100% d’ocupació i tenim seriosos problemes per a trobar treballadors preparats per a treballar en el nostre sector, fins a tal punt que aquest dèficit és un fre al desenvolupament de les empreses que es dediquen a aquesta activitat”.

El sector de la refrigeració a Espanya manté l’ocupació de 22.000 treballadors i factura anualment més de 5.000 milions d’euros i ha experimentat un creixement del 7% en el 2016, 14% en el 2017 i de 15% en el 2018. Creixements per sobre de l’increment del PIB espanyol (un 3,2% l’any 2016).

Només la refrigeració, de manera directa ha contribuït al PIB amb més de 2.000 milions de €. Ha fet possible a més el desenvolupament i creixement d’altres sectors, sent una baula necessària en indústries com l’agroalimentària, d’automoció, turisme i hostaleria, farmacèutica, entre altres, contribuint a la generació d’un valor afegit que representa aproximadament el 40% del PIB, segons dades de AEFYT.

El sector està integrat per unes 5.000 empreses certificades com a Instal·ladors frigoristes i més de 200 empreses fabricadores, consultores i comercialitzadores de subministraments i equips frigorífics.

Les empreses instal·ladores són clau per a la viabilitat del gran nombre de supermercats i hiper mercats que existeixen a Espanya, on prevalen els productes frescos i refrigerats. En el 2018 aquests punts de venda van ascendir 23,000 aproximadament repartits per tota la geografia, rural i urbana.

A més, mantenen contractes de manteniment amb més de 6,000 establiments. Han participat en la totalitat de les noves instal·lacions de refrigeració comercial dutes a terme a Espanya, amb més de 1,400 obertures i 1,300 Remodelacions de punts de venda.

Roberto Solsona va destacar que “existeix una formació professional per a aquesta especialitat. Aquesta falta de professionals entenem que és degut al desconeixement, per part de la societat, de les sortides professionals que té el sector. Actualment a les empreses els costa molt temps i esforç cobrir aquests llocs de treball a causa de l’escassetat de tècnics en el sector. Són ocupacions qualificades que necessiten de coneixements i habilitats tècniques. Amb llocs de treball estables i ben remunerats. Hem de donar a conèixer aquest sector a la societat perquè els joves puguin veure aquí una sortida laboral qualificada i que mostrin interès a integrar-se professionalment en ell”.

Font: caloryfrio.com


Comparteix

Pin It on Pinterest