En el post d’avui parlarem sobre 6 dades interessants que hem de tenir en compte si tenim a casa una caldera. Aviat arribarà l’hivern i és necessari tenir les nostres calderes a punt i preparades per a aquest moment de l’any.

Si la teva caldera té molts anys i estàs pagant o has arribat a pagar molt de gas durant el passat hivern, és bo tenir en compte els següents aspectes:

Una gran quantitat de despesa energètica a la llar prové de la caldera

És necessari puntualitzar que això dependrà també de la zona climàtica en la qual vives, però gairebé el 50% de l’energia de les llars s’utilitza per a escalfar o refredar. Per aquest motiu, és molt important verificar i saber si la caldera està en bon estat i que el seu funcionament sigui eficient.

És necessari un manteniment de la caldera encara que funcioni perfectament

Atès que és un aparell que s’utilitza en el seu total funcionament durant els mesos d’hivern, és crucial realitzar almenys una vegada a l’any una revisió completa del seu funcionament. Aquesta revisió permet realitzar una anàlisi de combustió de la màquina i saber si el seu rendiment és el correcte o no.

Les calderes ja no bullen l’aigua

Passada la dècada dels anys cinquanta, les noves construccions d’habitatges ja no bullen l’aigua per a escalfar les habitacions. Les calderes actuals tenen un sistema de bescanviador de calor pel qual passen tubs que en el seu interior contenen aigua, i aquesta aigua flueix a través de tot el circuit sense arribar a bullir. A mesura que el fluid flueix, s’escalfa a la temperatura adequada per al seu posterior desplaçament a les habitacions i amb això poder escalfar.

El circuit de calefacció no s’omple constantment

Els circuits de calefacció són circuits tancats. Si està constantment omplint el circuit de calefacció pot ser per pèrdues en el sistema. A l’ésser un circuit tancat la caldera recicla constantment l’aigua calenta i en anar mantenint una temperatura constant de l’aigua la caldera no necessita escalfar a la seva màxima temperatura, més aviat la caldera generarà una calor mínima.

Una caldera eficient pot beneficiar la nostra llar i sobretot la nostra butxaca

En general els nostres habitatges desprenen el 35% de la calor generada per la caldera. Això es pot evitar de moltes formes, no sols canviant de generador per un més eficient i sostenible, també és necessari aïllar de manera eficient el nostre habitatge. Utilitzar mètodes que ens permetin estalviar energia i ser ecosostenibles amb el medi ambient.

És necessari comprovar llums i displays

És necessari també comprovar el color de la flama. La flama ha de ser de color blau, ja que si és de color taronja és que el sistema està combustionant malament i pot resultar en una fallada de la caldera.

Un altre factor que ens pot indicar l’estat de la caldera és en general el nivell de pressió. El nivell de pressió ha d’estar entre 1.5 i 2 bars. Pot fluctuar una mica però no massa. Els displays digitals ens poden també donar pistes de com està funcionant la caldera i a quina temperatura treballa per a oferir calefacció i/o aigua calenta. Les calderes actuals si se’ls fa una revisió anual passa com amb els cotxes, quan s’estigui acostant a l’any d’haver fet l’anterior revisió apareixerà un codi o bé una clau anglesa indicant que és necessari realitzar una revisió.

Tecnigrado oferim un servei de manteniment anual per a calderes de particulars. Si la teva caldera necessita manteniment, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Pin It on Pinterest