Comprovacions bàsiques si no funciona la teva caldera

En cas que la nostra caldera deixi de funcionar, hi ha unes comprovacions bàsiques que podem fer nosaltres mateixos, de manera ràpida i senzilla, per verificar que, realment se’ns hagi presentat una avaria.

Hem de tenir en compte, que les calderes funcionen amb tres elements: aigua, llum i gas.

Pel que, al moment en el qual una d’elles falli, el nostre equip deixarà de donar servei.

Si vas a fer ús de l’aigua calenta o la calefacció i la teva caldera no respon, fes les següents comprovacions bàsiques:

Comprovar el subministrament de gas

Verifica que no hi ha cap incidència a la teva zona amb el subministrament de gas, i que les claus de pas, tant la general, com la que va a la caldera, estigui oberta.

Comprova la teva instal·lació elèctrica

Pot ser que l’avaria, sigui conseqüència que no aquesta arribant corrent a l’equip, per la qual cosa hauràs de mirar, que hi hagi llum en altres zones de casa.

També pot donar-se el cas, que el problema aquest en l’endoll. Connecta un altre dispositiu, com, per exemple, el carregador de mòbil i verifica que funciona correctament.

Potser es tracta de la pressió de l’aigua, verifica-ho

Les calderes funcionen amb una pressió determinada, quan aquesta és inferior, la producció d’aigua calenta o calefacció es veurà interrompuda.

Trobaràs un indicador en el frontal (un rellotge o un display, en funció del model que tinguis), que amb la referència BAR t’indicarà la pressió a la qual està treballant en aquest moment. Si la pressió està en 0 o per sota d’1, deuràs pujar-la fins a l’1.5 (pressió recomanada).

Si no localitzes aquest indicador, consulta el manual d’instruccions, allí t’indicarà els passos a seguir.

Altres opcions que hauries de comprovar

En el cas de la calefacció, si tenim termòstat ambient, hem de verificar també que el problema no vingui derivat d’aquest, ja que les ordres del termòstat sempre prevalen sobre la caldera.

És a dir, si tenim la caldera en manera calefacció, però el termòstat no li dóna l’ordre d’escalfar els radiadors, sigui per temperatura o per horari, la caldera no arrencarà. Aquesta és una altra de les comprovacions bàsiques que hauríem de realitzar.
Si has verificat aquests punts, i així i tot la teva caldera segueix sense funcionar, posa’t en contacte amb un servei tècnic proper a la teva zona.


Comparteix

Pin It on Pinterest