Existeixen moment en els quals notem sons/sorolls rars en el circuit de calefacció, sobretot quan és encès per primera vegada després de mesos d’aturada, o bé notem que unes certes parts dels emissors queden freds.

Aquests problemes poden venir per la presència d’aire en el sistema, calç incrustada o bé fang en la instal·lació. En el cas de tenir aire en el circuit això pot provocar sorolls, corrosió o mal intercanvi tèrmic. Hem de pensar que l’acumulació d’una bossa d’aire en el circuit pot actuar com a caixa de ressonància, amplificant així el so i arribar a ser molest a vegades.

Si parlem de corrosió en tenir aire en el sistema, l’oxigen origina l’oxidació dels materials metàl·lics provocant una acumulació de fangs ferromagnètics que redueixen la fluïdesa del fluid i pot arribar augmentar la pressió provocant sons incomodos.

Podem saber si tenim un mal intercanvi tèrmic si els emissors queden parcial o totalment freds malgrat tenir encesa la calefacció. L’aire pot reduir les superfícies d’intercanvi i no donar l’eficiència correcta.

Quins problemes poden causar l’aire en el sistema?

Els residus acumulats en el sistema ja siguin ferromagnètics o no poden causar problemes en el cos de la caldera, fisurando el cos i provocar pèrdues.

Tenir acumulació en els radiadors fa que la potència es vegi limitada. Acumulació en els conductes, com ja hem esmentat abans pot provocar la reducció de cabal i provocar desequilibris en el sistema.

Podrem tenir embussos en peces com a vàlvules de regulació, deixant de tenir la funcionalitat correcta.

Com eliminar l’aire del circuit de calefacció?

Podem l’eliminar l’aire per dos mètodes, passiu i actiu. Per a les solucions passives tenim:

  1. És necessari previ a la instal·lació, realitzar un disseny que eviti i elimini possibles llocs on es produeixi aire o bé quedi acumulat. Com a punts superiors i sense purgadors, ja siguin manuals o automàtics.
  2. En omplir el circuit per a realitzar la posada en marxa del sistema, fer ompliment molt lentament per a evitar la creació d’aire en el sistema.
  3. En el cas de tenir un dipòsit d’expansió, aquest haurà de ser i estar ben dissenyat i controlat amb regularitat.

Si des d’un principi l’instal·lador duu a terme aquestes 3 solucions passiva i alguna més, el sistema no hauria de veure’s afectat per sorolls etc.

Per a solucions actives serà necessari contactar amb un mantenidor que verifiqui l’estat del sistema i decideixi aplicar la solució activa més aconsellable per a això.

Però, Com s’introdueix aire en el sistema, si el sistema és un circuit tancat?

  • En el cas d’haver fet la instal·lació recentment, quan es duu a terme la posada en marxa i s’omple el sistema, l’aire és introduït mitjançant l’aigua introduïda.
  • Per tenir temperatures altes en el líquid, en aquelles superfícies de separació entre l’aigua i la cambra de combustió, provocant microbombolles.
  • Si el circuit és omplert molt ràpidament creant bosses en el sistema.
  • On existeixi una reducció en el circuit provocant la disminució de la secció i augmentant la velocitat del líquid creant microbombolles.

Tecnigrado com a empresa especialitzada en manteniment dels circuits de calefacció, oferim un servei d’assistència tècnica ja sigui per a ús domèstic o industrial. Si necessites més informació, no dubtis a contactar amb nosaltres, estarem encantats d’ajudar-te.

Pin It on Pinterest