Amb la publicació el dia 4 de Juny al BOE dels Pressupostos Generals de l’Estat (Llei 6/2018, de 3 de juliol, de P.G.E. per a l’any 2018), es modifica en el seu article 85, tant el coeficient a aplicar a la tarifa de l’Impost com el Potencial de Calfament Atmosfèric de determinats gasos fluorats.

Aquesta modificació es deurà aplicar a partir de l’1 de setembre de 2018. Fins avui, el coeficient aplicat era d’un 0,02 sobre el PCA de cada gas fluorat, fins 100 €/kg.

Encara que el màxim aplicable no varia, a partir de l’1 de setembre, el coeficient a aplicar serà de 0,015 sobre el PCA. A més, els PCA que indicava la normativa s’han modificat.

A continuació incloem la trabla elaborada per Agremia amb una comparativa del que es deuria de cobrar a partir del 1 de septembre per als principals gasos  fluorats utilitzats al nostre sector.

Font: caloryfrio.com


Comparteix

Pin It on Pinterest