En el post d’avui hem decidim parlar sobre la importància que té l’aïllament del sistema de xarxes de canonades en una sala tèrmica.

A pesar que aïllar les canonades és estrictament obligatori i no disposar d’aquest aïllament pot portar-te a sofrir una inspecció, és important saber que si no s’aïllen les canonades parteix de la calor que està sent generat en les calderes es perdrà per convecció cap a l’estada perquè les canonades no estan aïllades.

La importància de l’aïllament de canonades

Si les canonades no estan ben aïllades l’eficiència del sistema de generació de calor i aigua calenta sanitària (ACS) es veu minvada igual que el confort de l’edifici. Segons el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), és essencial disposar d’una instal·lació tèrmica eficient i capaç d’emetre confort a l’edifici.

  • Per motius d’eficiència energètica: El hecho de aislar las tuberías reduce la pérdida de calor, evita que las tuberías calienten el edificio cuando no sea necesario, y referente al agua caliente que circula, se mantienen a una temperatura mayor provocando que no deba ser calentada tantas veces.
  • Per motius de seguretat: L’aïllament de les canonades i depenent del material triat per a aïllar, pot ajudar a alentir la propagació d’un incendi.

El Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis exigeix realitzar càlculs per a obtenir el gruix correcte en funció del material i el diàmetre de les canonades. És de vital importància tenir en quanta els requeriments i exigències establertes en les instruccions tècniques que formen part del RITE.

Com hem esmentat anteriorment s’aplica a totes les instal·lacions tèrmiques, ja siguin de calefacció, aigua calenta sanitària o climatització a fi d’atendre la demanda de benestar tèrmic en els edificis. Per tot això, aquest aïllament ha de ser aplicable tant en edificis de nova construcció com en edificis en els quals s’hagin dut a terme reformes parcials o bé ús i manteniment i inspeccions.

En Tecnigrado sabem que és essencial un bon aïllament del sistema de xarxes de canonades, queda demostrat que aporta eficàcia i eficiència als sistemes de generació de calor, ACS i climatització.

Si la teva sala de calderes necessita un bon manteniment i aïllament no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres, estarem encantats a ajudar-te i millorar l’eficiència del teu sistema de calefacció centralitzada.

Pin It on Pinterest