Legalitza les teves instal·lacions.

El vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE) estableix les exigències que han de complir les instal·lacions destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene mitjançant les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (ACS), amb l’objectiu d’aconseguir un ús eficient de l’energia. Per aquest motiu, s’han de realitzar inspeccions d’avaluació d’instal·lacions.

Tecnigrado s’encarrega de programar les visites necessàries per a que puguis adaptar-te a la normativa vigent.  A més, t’oferim pressupostos sense compromís del que costaria adaptar la teva instal·lació a les exigències legals.


Comparteix

Pin It on Pinterest